Начало / Новини / Календар / Започва реализацията на проекта за доизграждане на западното крило на сградата на Факултета по журналистика и масова комуникация

Зала за електронно аудио-визуално обучение, Факултет по журналистика и масова комуникация

На 9 октомври 2019 г. в 16.30 часа в Залата за електронно аудио-визуално обучение във Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ ще бъде поставено началото на реализацията на проект за доизграждане на западното крило на сградата на Факултета.

В присъствието на ръководството на Факултета, преподаватели и студенти ректорът проф. Анастас Герджиков и управителите на фирмата строител и фирмата, осъществяваща надзор, ще подпишат акт за продължаване на строителството.

След завършването на проекта, чиято стойност е 233 976,36 лв., и въвеждането на сградата на Западното крило в експлоатация, Факултетът по журналистика и масова комуникация ще разполага с нова оборудвана специализирана зала за електронно аудио-визуално обучение със 140 места. След завършване на реконструкцията във Факултета ще бъде осигурен достъп, включително и за хора с увреждания, в цялата сграда, благодарение на новоизградена асансьорна уредба. Аудиторната площ ще бъде увеличена с учебно студио за книгоиздаване и пресстудио, както и с четири броя малки студия с обща площ 90 м2. Площта за индивидуална работа ще бъде увеличена със седем кабинета.

Сградата на Факултета по журналистика и масова комуникация е недвижима културна ценност от национално значение. Тя е първата сграда на Софийския университет, където на 1 октомври 1888 година започват занятията на Висшия педагогически курс. Сградата на улица „Московска“ № 49 е строена по проект на архитект Константин Йованович, автор и на проекта на сградата на Народното събрание. Със своята архитектура, запазила духа на стара София, сградата е една от емблематичните в архитектурно отношение за облика на града.