Начало / Новини / Календар / Семинар на Факултета по славянски филологии

Заседателна зала 1, Ректорат

На 28 октомври 2019 г. от 17.00 ч. в Заседателна зала 1 в Ректората на Софийския университет ще се проведе семинар по проекта „Еволюция на граматическия строеж на българския и руския език в съпоставителен план: корпусен анализ и формални граматики“, дог. № ДНТС/Русия 02/2 от 14.06.2018, Фонд „Научни изследвания”, МОН. Събитието се организила от Факултета по славянски филологии.

В научния форум ще участват:

Проф. д.ф.н. Антон Циммерлинг, Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина, Институт языкознания РАН, гл.ас. д-р Цветана Димитрова, Институт за български език, БАН – Изреченска негация и клитики в среднобългарски текстове

Проф. д-р Петя Осенова, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – Неопределеноличният подлог

Доц. д-р Дмитрий Сичинава, Институт русского языка РАН– Болгарский плюсквамперфект индикатива на славянском и типологическом фоне.

Михаела Москова, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – Времената на конклузива в съвременния български език