Начало / Новини / Календар / Представяне на научната продукция на Катедрата по български език, Факултет по славянски филологии

Заседателна зала 2

На 4 юли 2023 г. от 16.30 ч. в зала 2 на Ректората на СУ "Св. Климент Охридски" ще бъде представена научната продукция на Катедрата по български език, Факултет по славянски филологии. Книгите са издадени в периода 2020 - 2023 г.

Авторите и заглавията са следните:

Надежда Сталянова-Михайлова 2020: Речта в съвременното българско общество, Парадигма

Яна Сивилова 2022: Археология на фразата, УИ "Св. Кл. Охридски"

Красимира Алексова 2023: Дубитативът в съвременния български език, УИ "Св. Кл. Охридски"

Красимира Алексова 2023: Перцептуална социолингвистика, УИ "Св. Климент Охридски"

Красимира Алексова 2023: Изследвания по перцептуална социолингвистика, УИ "Св. Климент Охридски"

Стефанка Абазова, Българите за жаргона, вулгаризмите и професионалната лексика. УИ "Св. Кл. Охридски"

Организаторите канят всички интересуващи се на събитието, за да се запознаят с интересните теми, разработени от колегите!