Начало / Новини / Календар / Лекция „Излишното минало, ненужното настояще: африканските специалисти, формирани в България през 1960-1990 г.“

Конферентна зала, Ректорат

На 30 октомври от 18.30 часа в Конферентната зала в Ректората ще се състои лекцията „Излишното минало, ненужното настояще: африканските специалисти, формирани в България през 1960-1990 г. “.

Присъствали безследно преди, съществуващи незабележимо днес, африканските специалисти, завършили висше образование в България през 1960-1990 г., поставят въпроси за смисъла на образованието, за значението на инвестициите в него, за ценността на другия и неговото социално (не)признание. Какво показва институционалният вакуум и no-man’s-land, в който попадат африканските дипломанти на българските университети? Какво означава контрастът видимост-невидимост, присъствие-отсъствие в българското общество вчера и днес? Устойчивост в институционалните практики на сменящи се държавни субекти, неусвоено наследство, прекъснато минало, непотребно настояще, нерационализирано бъдеще?

Лектор ще бъде Светла Колева.

Университет за всички е съвместна инициатива на учени от социалните и хуманитарните науки от три от водещите образователни и научни институции в България – Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Институт за изследването на обществата и знанието, БАН и Нов български университет.

Поставяме си за цел да дискутираме актуални теми от обществено значение извън затворените институционални и академични рамки и да привличем вниманието на по-широка аудитория, както от специалисти и студенти, така и от граждани, които се вълнуват от осмислянето на случващото се около нас.

Научен комитет: проф. Антоний Тодоров, проф. Ивайло Дичев, проф. Светла Колева, доц. Георги Вълчев, гл.ас. д-р Велислава Петрова, гл.ас. д-р Ния Нейкова