Начало / Новини / Архив / Архив - Студенти / Конкурс за поименната стипендия „Евлоги и Христо Георгиеви”

   

Срок за кандидатстване: 9 ноември 2012 г.

 

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за

ПОИМЕНТАТА СТИПЕНДИЯ „ЕВЛОГИ И ХРИСТО ГЕОРГИЕВИ”

през учебната 2012/2013 година

 

За поименната стипендия на името на братя Евлоги и Христо Георгиеви могат да кандидатстват студенти от всички специалности на Университета, обучаващи се в образователно-квалификационната степен „бакалавър” или магистър” след средно образование и от образователно-квалификационната степен „магистър” след завършено висше образование, редовна форма, родени и жители на гр. Карлово.

1. Стипендията се отпуска за една учебна година.

2. Размерът на стипендията е една минимална работна заплата.

3. Кандидатите от образователно-квалификационните степени „бакалавър” или „магистър” след средно образование трябва да са завършили втори курс на обучение със среден успех от първи и от втори курс не по-нисък от мн. добър (5,00).

4. Кандидатите от образователно-квалификационната степен „магистър” след висше образование трябва да имат завършен първи курс на обучение с успех не по-нисък от отличен (5,50).

5. Кандидатите представят в срок до 09.11.2012 г. във факултетните канцеларии следните документи:

  • уверение за успех;
  • препоръка от преподавател на СУ „Св. Кл. Охридски”;
  • удостоверение от РПУ – гр. Карлово за постоянно местожителство;
  • копие от акт за раждане.

6. В случай че няма студенти, отговарящи на изискванията по т. 3 и т. 4, за стипендията могат да кандидатстват студенти от първи или втори курс, редовна форма на обучение, родени и жители на гр. Карлово.