Начало / Новини / Архив / Архив - Студенти / Инициатива на президента за финансова подкрепа на социално слаби студенти

   

КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ

ЗА ИНИЦИАТИВИ НА ПРЕЗИДЕНТА РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ, НАСОЧЕНИ КЪМ

ПОДКРЕПА НА ПРИЕТИ ПРЕЗ 2012 г. СТУДЕНТИ, НАПУСНАЛИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ИНСТИТУЦИИ ЗА ДЕЦА, ЦЕНТРОВЕ ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП И ЗАЩИТЕНИ ЖИЛИЩА, КАКТО И КЪМ НАСЪРЧАВАНЕ УЧАСТИЕТО В ПРОЦЕСА НА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ НА АБСОЛВЕНТИ, ПОСТИГНАЛИ НАЙ-ВИСОКИ АКАДЕМИЧНИ РЕЗУЛТАТИ

 

1. Инициативи на Президента Росен Плевнелиев за финансова подкрепа, стажуване и работа на приети през 2012 г. студенти, напуснали специализираните институции за деца, центрове за настаняване от семеен тип и защитени жилища

През 2012 г. в рамките на инициативата „Подкрепи една мечта“, част от която бе традиционният абитуриентски бал за младежи, напускащи специализираните институции за деца, центрове за настаняване от семеен тип и защитени жилища, бе проведена трудова и образователна борса, насочена към информиране на младежите за възможностите за продължаване на образованието или трудова реализация в съответствие с техните лични интереси и предпочитания.

С оглед подкрепа на младежите, приети за студенти, са предвидени следните две възможности:

1.1. Отпускане на еднократна финансова помощ в размер до 2000 лв. на приети за студенти през 2012 г. младежи, напуснали или напускащи специализирана институция за деца, център за настаняване от семеен тип или защитено жилище, които са с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто или социално слаби. Необходимите документи за кандидатстване за финансовата помощ са посочени в приложените Правила за получаване на финансова помощ от инициативата „Подкрепи една мeчта“. Срокът за подаване на документите до Администрацията на Президента е 20.10.2012 г.

1.2. Осигуряване на месечна издръжка на младеж, приет във висше учебно заведение по професионално направление „икономика“, и осигуряване на подходяща работа за срок не по-малко от 2 години от Пенсионно-осигурителна компания „Доверие“ въз основа на Споразумение между компанията и Администрацията на Президента. Необходимите документи за кандидатстване са посочени в приложените Правила за реда и условията за кандидатстване за стипендия, предоставена от ПОК „Доверие“ в рамките на инициативата „Подкрепи една мечта“. Срокът за подаване на документите до Администрацията на Президента е 20.10.2012 г.

 

Правила за реда и условията за кандидатстване за стипендия, предоставена от ПОК „Доверие“ в рамките на инициативата „Подкрепи една мечта“

 

Правила за получаване на финансова помощ от инициативата „Подкрепи една мечта“

 

Информация за инициативите е публикувана на следните адреси:

http://www.president.bg/news.php?id=4863/

http://www.president.bg/news.php?id=4934/