Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на научна степен "доктор на науките" / Архив / доц. д-р Мартин Иванов Иванов, Философски факултет

Защитата ще се проведе онлайн в MS Teams Click to join the meeting

Публична защита за придобиване на научна степен "доктор на науките" на доц. д-р Мартин Иванов Иванов по професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Социология). Тема на дисертацията: „Да плуваш срещу прилива: Българските текстилни занятия и прерастването им във фабрична индустрия, 1800-1912“

 

Председател на научното жури: доц. дсн Милена Якимова Якимова

 

Автореферат BG ENG

 

Рецензии

  • проф. дин Иван Динев Русев BG ENG
  • проф. дин Милко Стоянов Палангурски BG ENG
  • доц. дсн Милена Якимова Якимова BG ENG

 

Становища

 

  • проф. дсн Пепка Александрова Бояджиева BG ENG
  • проф. дсн Румен Дончев Даскалов BG ENG
  • доц. д-р Петя Иванова Славова BG ENG
  • доц. д-р Румен Любенов Аврамов BG ENG

Публикувано на 08.06.2021 в 10.30 ч.