Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Календар Магистри / Защити на магистърски тези - ноември 2019 г.

   

12.10.2019

 

Получаване на заявление за защита на магистърска теза и извлечение с оценки и кредити /академична справка/ от СУСИ - кабинет 130:

29, 30 октомври 2019 г. - 10:00-12:00 / 14:00 - 17:00 за специалност "Икономика и финанси"

5, 6 ноември 2019 г. - 10:00-12:00 / 14:00 - 17:00 за специалност "Стопанско управление"

 

КАТЕДРА ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ПО ОТРАСЛИ: Икономика и управление в енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги, Икономика и управление на туризма, Икономика и управление на публичния сектор - защитата ще се състои на 26.11.2019 г. (вторник), 09.00ч, зала 200

Прием на магистърски тези:

  • 31 октомври (четвъртък), от 17:00 ч. до 19:00 ч. в каб. 111 - аc. Мария Трифонова
  • 7 ноември (четвъртък), от 15:00 ч. до 17:00 ч. в каб. 111 - ас. Мария Трифонова

 

КАТЕДРА ИКОНОМИКА: Магистърски програми: Икономика и право, Икономика и финанси и Приложна икономика (вкл. специализации Макроикономика и Икономика на фирмата) - защита на магистърски тези на 26 ноември (вторник) от 9 часа, зала 417

Приемане на магистърски тези:

11 ноември (понеделник) от 18 до 19 ч. в кабинет 509

12 ноември (вторник) от 17 до 18 ч. в кабинет 509

18 ноември (понеделник) от 18 до 19 ч. в кабинет 509 - по изключение

 

КАТЕДРА СТАТИСТИКА И ИКОНОМЕТРИЯ

МП „Приложна иконометрия и икономическо моделиране“

Защитата ще се състои на 29.11.2019 г. (петък) от 10:00 ч. в зала 520

 

МП „Управленски информационни системи“

Защитата ще се състои на 29.11.2019 г. (петък) от 12:00 ч. в зала 520

 

МП „Статистика, иконометрия и актюерство“

Защитата ще се състои на 26.11.2019 г. (вторник) от 11:00 ч. в зала 308

 

Прием на магистърски тези:

11.11.2019 г. между 12:45 и 13:30 в каб. 516. – amarov@feb.uni-sofia.bg

 

Прием на магистърски тези за МП "Дигитална трансформация на застрахователният бизнес":

  • 18 ноември (понеделник), от 16:00 ч. до 18:00 ч. в каб. 301 - доц. д-р Николай Нетов

Защитата ще бъде на 28 ноември (четвъртък) от 15:00 ч. в зала 417

 

КАТЕДРА СЧЕТОВОДСТВО И ФИНАНСИ

 

Финанси и банково дело

Прием на магистърски тези:

сряда, 13 ноември, от 18 до 19 часа в кабинет 503 - д-р Божидар Недев

четвъртък, 14 ноември, от 18 до 19 часа в кабинет 503, д-р Божидар Недев

Защита:

  • на 26 ноември, вторник, от 9 часа в зала 316

 

МП "Счетоводство и одит" (икономисти и неикономисти) и МП "Счетоводство и анализ на големи данни" (икономисти и неикономисти)

Прием на магистърски тези за МП "Счетоводство и одит" и МП "Счетоводство и анализ на големи данни":

  • за МП "Счетоводство и анализ на големи данни" - 18 ноември (понеделник), от 17:00 ч. до 18:00 ч. в каб. 101 - доц. д-р Надя Велинова-Соколова
  • за МП "Счетоводство и одит" - 19 ноември (вторник), от 17:00 ч. до 18:00 ч. в каб. 101 - доц. д-р Илияна Анкова

Защитата и за двете магистърски програми по счетоводство ще бъде на 27 ноември (сряда) от 9:00 ч. в зала 306

 

КАТЕДРА „СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ“: МП по БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ – СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ, БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ – РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ И ДИГИТАЛЕН МАРКЕТИНГ

Защитата ще се състои на 22 ноември 2019 г. (петък) от 09.00 ч. в зала 304, 317, 320

 

Прием на магистърски тези:

5 ноември (вторник) от 13 до 14 ч., к. 326

6 ноември (сряда) от 16 до 18 ч., к. 326

 

КАТЕДРА „СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ“: МП по БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ – СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК и БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ – РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Защитата ще се състои на 22 ноември 2019 г. (петък) от 14.00 ч. в зала 317

 

Прием на магистърски тези:

5 ноември (вторник) от 13 до 14 ч., к. 326

6 ноември (сряда) от 16 до 18 ч., к. 326