Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Календар Магистри / Разпис на лекциите в магистърските програми през зимния семестър на уч. 2019-2020 г.

   

30.09.2019

 

РАЗПИС НА ЛЕКЦИИТЕ В МАГИСТЪРСКИТЕ ПРОГРАМИ В СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ, ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА УЧ. 2019-2020 Г.

 

Възможни са промени в разписа на учебните занятия за зимния семестър, които своевременно ще бъдат отразявани на сайта на факултета.

Моля, следете информацията на сайта.

Инспектор „Учебна дейност”

 

 

На вниманието на студентите от МП Икономика и финанси и МП Енергийни пазари и услуги (неикономисти): Занятията по "Основи на управлението" на 2, 3 и 9 ноември и по "Международна икономика" на 23,24,30 ноември и 1 декември ще се провеждат в зала 400 в Стопанския факултет, бул. Цариградско шосе № 125, блок 3.

Занятията по дисциплината Съвременни развития и иновации в управлението на човешките ресурси, Модул 3 при проф. дсн Давидков, х.преп. Д. Андонова и екип от представители на бизнеса ще се провеждат на 9-10.11, 10ч. в зала 402.

На вниманието на студентите от МП Икономика и финанси, МП Икономика и право (неикономисти), МП Енергийни пазари и услуги (неикономисти) и МП Счетоводство и анализ на големи данни (неикономисти): Лекциите по "Макроикономика" на 19, 20, 26 и 27 октомври при гл. ас. д-р Димитър Златинов ще се провеждат от 9 до 18 часа в зала 400 в Стопанския факултет, бул. Цариградско шосе № 125, блок 3.

За магистрите, които имат дициплината "Писане на магистърска теза, I част"- занятията ще се проведат на 8, 15 и 22 ноември ; 29 ноември ; 6 и 20 декември;10 и 17 януари от 18 до 21,30 часа в зала 300.

За магистри от МП-финанси и банково дело: Занятията по Теория и управление на инвестициите, при проф.д-р Ст.Петранов ще се провеждат в зала 411.

Занятията по Организационна теория, упр., МП СтУ СтрУ при х. ас. д-р Борис Борчев ще се провеждат в зала 306, а не както досега в зала 416.

Маркетинг на взаимоотношенията и аналитични инструменти - упражненията при х. преп. Краси Енева ще се провеждат на следните дати в зала 304:

23.11, 30.11, 14.12, 21.12, 4.01

За МАГИСТРИ и Еразъм студенти: Занятията по Предприемачество при проф. д-р Д. Йорданова вече ще се провеждат в четръвртък в зала 417 на посочените дати.

 

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ ПО ИКОНОМИКА

 

МП Аутсорсинг проекти и компании

МП Енергийни пазари и услуги (икономисти / неикономисти)

МП Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите (Business Analytics) (I семестър неикономисти)

МП Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите (Business Analytics) (II семестър икономисти и II семестър неикономисти-зимен прием и I семестър икономисти-летен прием)

МП Счетоводсво и анализ на големи данни (I семестър икономисти)

МП Счетоводсто и одит (I семестър икономисти)

МП Счетоводсто и одит (III семестър икономисти)

МП Финанси и банково дело (I семестър икономисти, I семестър неикономисти и III семестър неикономисти)

МП Митнически и данъчен контрол задочно обучение (I семестър икономисти и неикономисти)

МП Икономика и финанси задочно обучение (I семестър неикономисти с прием през м. септември 2019 г. и II семестър неикономисти с прием през м. февруари 2019 г.)

МП Икономика и право (I семестър икономисти и неикономисти)

 

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ ПО СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ

 

МП Бизнес администрация-Стратегическо управление, специалисти, АЕ

МП Бизнес администрация-Стратегическо управление (Развитие на човешките ресурси на английски език)

МП Бизнес администрация-Дигитален маркетинг (I семестър специалисти)

МП Бизнес-администрация-Стратегическо управление (I семестър специалисти)

МП Бизнес-администрация-Развитие на човешките ресурси (I семестър специалисти)

МП Бизнес администрация-за неспециалисти - зимен прием 2019/20 (І семестър) и летен прием 2018/19 (ІІ семестър)