Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Календар Магистри / График за записване на новоприети студенти в ОКС „магистър“ от втория етап на класиране

   

07.10.2019

 

График за записване на новоприети студенти в ОКС „магистър“ от втория етап на класиране

 

Правилник за прием на магистри в Софийския университет "Св. Климент Охридски" за учебната 2019/2020 г.

 

Необходими документи за записване в Стопански факултет: чл.31(1)

1. Оригинал и копие на диплома за завършено средно и висше образование (бакалавър) или академична справка с отразени среден успех от следването и успехът от държавния изпит /защитата/ За кандидати, завършили Софийския университет „Св. Климент Охридски“, на които издаването на дипломата за висше образование е предстоящо, се допуска да представят уверение или работен вариант на приложението на дипломата, издадени от отдел „Студенти“ към факултета; (с тези документи разполагамe).

2. Именник /по образец/ от Стопански факултет

3. Студентска книжка (попълнена на 1-ва и 2-ра страница) – закупена от студента

4. Три снимки /паспортен формат/

5. Платена такса: В Касата на Стопански факултет каб. № 408 :

 

Работно време: 9.00- 12.00 / 13.00 - 16.00

В Паричен салон на Ректората или по банков път

 

Документите ще се приемат в зала № 417

 

Приемно време: 9.30 – 11.30 / 13.30 – 17.00 ч.

 

График за записване на новоприети студенти

- 08.10.2019 г. –

Магистърски програми в направление Стопанско управление

- 09.10.2019 г.

Магистърски програми в направление Икономика и финанси: