Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Сп. Ютилитис и СУ проведоха обучение „Екологични оценки на продукти и услуги. Въглеродна неутралност и стратегии за бизнеса“

   

15.11.2021

 

На 3 ноември сп. Ютилитис и Центърът за образователни услуги (ЦОУ) към Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ проведоха онлайн обучение на тема „Екологични оценки на продукти и услуги. Въглеродна неутралност и стратегии за бизнеса“. Обучението беше насочено към компании, които произвеждат продукти и услуги за международните пазари (основно ЕС и Северна Америка), за строителството, както и всички, които искат да се позиционират в зелената икономика, въвеждайки международни устойчиви практики и сертификации.

co2-evaluation

Обучението е част от инициативите, свързани с магистърската програма „Енергийни пазари и услуги“ в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

Обучението имаше за цел да предостави информация на незадължени лица за възможностите за проследяване и компенсиране на екологичното въздействие на техния бизнес, въвеждане на международни стандарти за устойчивост и екологично сертифициране на продукцията им.

Предложени бяха различни подходи като оценка на жизнен цикъл, изчисляване на въглероден отпечатък и енергийна ефективност. Сред основните теми на обучението бяха: как се докладва въглеродният отпечатък, какви са стратегиите за намаляването и компенсирането му и какви са финансовите и нефинансови ползи от екологична програма.

 

Лектори в обучението бяха:

  • Аглика Георгиева, Управител, Геомарин;
  • Виолета Христова, Водещ верификатор, ЕМИСЕРТ;
  • Мая Хаджикръстева, Управител, Енерго Консулт;
  • Явор Василев, Управител, Либра Енерджи.