Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Магистрите от специалност „Изкуствен интелект за бизнес и финанси“ получиха възможност да работят по актуален проблем в сферата на публичните услуги

   

12.07.2022

 

Студентите от МП „Изкуствен интелект за бизнес и финанси“ получиха възможност да работят по интересен и изключително актуален проблем в сферата на публичните услуги, а именно „Какво е мнението на българите по отношение на електронните публични услуги и развитието в този сектор?“.

wordcloud

Тази възможност бе реализирана по проект „Идентифициране на нагласите и оценките на гражданите за достъпа, качеството и използването на електронните публични услуги“ (договор № КП-06-Н45/3 – 30.11.2020 г.) по ФНИ към Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Студентите потърсиха отговор на този въпрос, прилагайки своите умения в сферата на обработката и анализа на текстови данни и изкуствения интелект, придобити в курса по „Основи на текстовия анализ и обработката на естествен език“.

Студентите затвърдиха и уменията си за работа в програмния език Python, така че да извлекат ценни знания от непринудената комуникация в социалните мрежи, където биват разисквани актуални въпроси от социална и политическа значимост в България.