Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Икономика / Преподаватели - Катедра Икономика / Проф. д-р Стефан Петранов - ръководител катедра

   

 

Стефан Петранов

 

Проф. д-р Стефан Петранов е дългогодишен преподавател в Стопанския факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски”, където е и ръководител на катедра “Икономика”. Преподавал е също така и в програми на Делауерския университет (САЩ), Университет Еразмус (Холандия), Висшето училище по застраховане и финанси (София). Изнасял е и множество лекции по покана и краткосрочни семинари в държавни институции, международни организации, университети и частни фирми като Европейска Централна Банка, Европейски парламент, ING-България и др. Има редица публикации в български и международни икономически издания по въпросите на икономическия растеж, инвестициите, приватизацията, капиталовите пазари, оценката на риска и корпоративното управление.

 

Проф. Петранов е член е на Консултативния съвет на БНБ, както и Председател на Националната комисия по корпоративно управление, създадена под егидата на Комисията за финасов надзор и Българската фондова борса – София. Председател е на Българската макроикономическа асоциация (2003-2005г.). Участник в Кръглата маса по корпоративно управление за Югоизточна Европа на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Основател е на Института на дипломираните финансови консултанти (2004г.) и понастоящем е член на Управителния съвет на Института. Зам. Председател е на макроикономическия комитет на СЕЕР (Европейска асоциация на работодателите, предоставящи услуги от обществен интерес).

 

Има богат практически опит в областта на инвестициите като Председател на Съвета на директорите на “Златен лев Капитал” – първото дружество в България, лицензирано от Комисията за финансов надзор за управление на финансови активи.

 

Списък на публикациите

ResearchGate: Стефан Петранов