Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Гост-професори на Стопанския факултет / Проф. д-р Стефан Петранов - гост-професор

   
петранов

професор д-р Стефан Петранов

 

Дългогодишен преподавател в Стопанския факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски”, където е бил и ръководител на катедра “Икономика”. Преподавал е също така в програми на Делауерския университет (САЩ), Университет Еразмус (Холандия), Висшето училище по застраховане и финанси (София), Университет Оснабрюк (Германия). Изнасял е множество лекции по покана и краткосрочни семинари в държавни институции, международни организации, университети и частни фирми като Европейската централна банка, Европейския парламент, ING-България и др. Носител е на националната награда „Икономика на светло“. Председател на Управителния съвет на Института на дипломираните финансови консултанти. Член и бивш Председател на Националната комисия по корпоративно управление.

 

Преподавани дисциплини

  • Макроикономика ІІ
  • Теория и управление на инвестициите
  • Финансови институции и пазари
  • Корпоративно финансиране

 

Избрани публикации

“Negotiation of Social Security Floors: Problems and Possible Solutions”, Economic Studies, XXVI, 5, 2017.

Social Security Floors and Informal Employment: The case of Bulgaria”, Economic Studies, XXVI, 3, 2017.

„Foreign Direct Investments to Bulgaria”, Agency for Economic Analysis and Forecasting, 2003.

“The Financial System in the Bulgarian Economy”, (with Jeffrey Miller), Bulgarian National Bank, 2001.

“The First Wave of Mass Privatization in Bulgaria and Its Immediate Aftermath”, Economics of Transition, Volume 8 (1), 2000, EBRD, Blackwell Publishers, UK.

„Non-banking Financial Institutions in Bulgaria“, (with Jeffrey Miller), MOCT-MOST, 3-4, 2000, Klewer Academic Publishers, The Netherlands.

“Bulgaria’s Capital Markets in the Context of EU Accession: A Status Report”, Center for the Study of Democracy, Sofia 1999, Copyright by the International bank for Reconstruction and Development (The World Bank).

 

Научни интереси

  • Макроикономика
  • Финансови пазари
  • Сива икономика
  • Корпоративно управление
  • Корпоративна социална отговорност

 

Контакти

email: spetranov@feb.uni-sofia.bg

Адрес: 1113 София, бул. "Цариградско шосе" 125, блок 3, кабинет 221

 

Приемно време

Понеделник 17.00-18.00, след уговорка по имейл

 

Профили в научни платформи

ResearchGate

RePeC (Research Papers in Economics)

 

Списък на публикациите

CV на английски език