Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Финанси и счетоводство / Преподаватели - Катедра Финанси и счетоводство / Проф. д-р Надя Велинова - Соколова

   
snimka_nadya

 

 

Проф. д-р Надя Велинова - Соколова е преподавател в катедра „Финанси и счетоводство“ към Стопанския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Получава образованието си в Университета за национално и световно стопанство – бакалавърска и магистърска степен. Защитава докторска дисертация през 2004 г. в областта на деривативните финансови инструменти.

 

Чете лекции в Софийския университет по дисциплините „Счетоводство на застрахователните и осигурителните предприятия“, „Национално счетоводно законодателство“, „Счетоводство – на английски език“ и „Въведение в данъчното облагане“. Ръководи и семинарни занятия по дисциплините „Въведение в счетоводството“, „Финансово счетоводство“ и „Управленско счетоводство“.

 

Научните ѝ интереси са в областта на счетоводното отчитане и анализа на финансови инструменти, на дейността на небанковите финансови институции, развитието на портфейлната теория, както и на анализа и оценката на риска.

 

CV - доц. д-р Надя Велинова-Соколова

 

Списък на публикациите