Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Финанси и счетоводство

   

Основана 1992 г.

Научноизследователско направление: финанси и банково дело, счетоводство.

 

Ръководител: доц. д-р Марселен Йовоган

 

Тематични направления за защита на магистърски тези (дипломни работи) в катедра Финанси и счетоводство

 

Въпросници за държавни изпити: