Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Вътрешни ресурси / IT - ФзФ / Регистри на НАЦИД / Задължително

   

За да премине процедурата при проверката в НАЦИД, е необходимо да сте подали следната информация:

1. Данни за актуализиране на списъка с публикациите(от това зависи следващата точка).

2. Данни за наукометричните показатели за последно заеманата академична длъжност, както и за последната научна степен.

3. Приложено сканирано копие на договора(в краен случай дипломата) за настоящата академична длъжност.

4. Приложено сканирано копие на дипломата за придобитата последна научна степен.