Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Вътрешни ресурси / IT - ФзФ / Регистри на НАЦИД / Публикации

   

Раздел "Публикации" съдържа пълния списък на учения. При попълване на таблиците с наукометричните показатели се избират само част от тях.

Промени в раздел „Публикации“ от партидата на учения се извършват по избор:

 • от оторизирания представител на организацията;
 • лично от учения, ако има профил(виж описанието) в НАЦИД.

В случай на избор на първия вариант за всяка публикация се подава на viktor@phys.uni-sofia.bg следната информация:

Бланка - попълнете и изпратете на оторизирания представител

За добавяне на публикация

 • Вид (можете да посочите и само съответното число - както е показано в скоби):
  (1) глава от колективна монография
  (2) доклад от конференция
  (3) книга
  (4) монография
  (5) обзор
  (6) патент
  (7) речник(съставителство)
  (8) статия в списания и поредица
  (9) студия
  (10) учебник
  (11) учебно пособие
 • Данни за публикацията
  Да съдържа:
  - задължително "Автори", "Заглавие", "Издателски данни с година на издаване", ISSN
  - по желание "Информационни бази данни, в които е реферирана/индексирана публикацията"

За модификация на публикация

 • Посочете точното й заглавие.
  Подаването на номер може да предизвика несъответствие.
 • Опишете необходимите промени

Актуализиране на списък

 • Моля, не давайте пълния списък, за да бъде сравнен от оторизираното лице с наличния в партидата ви!
  Вместо това опишете промените, които е необходимо да бъдат направени.