Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Архив / Новини и съобщения / Въвежда се дистанционно обучение във Физически факултет

   

В изпълнение на заповед РД-01-626/ 27.10.2020 на министъра на здравеопазването, до 12.11.2020 г. лекциите и семинарните упражнения във ФзФ ще се провеждат дистанционно според действащото до момента разписание, публикувано на сайта на Факултета, а практическите занятия се отменят.

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Във връзка с епидемиологичната обстановка, с решение на Деканския съвет от 26.10.2020 г. и на основание заповед на ректора № РД-19-343/16.09.2020 г., нареждам:

1. От 27.10 до 30.10 лекциите и семинарните упражнения да се провеждат дистанционно съгласно съществуващото разписание, а практическите занятия се отменят.

2. От 2.11.2020 г. всички лекции и семинарни упражнения във Физическия факултет на СУ да се провеждат дистанционно, а практическите занятия - ПРИСЪСТВЕНО съгласно предварително изготвено разписание, което ще бъде публикувано на сайта на факултета най-късно до 30.10.2020 г. Електронните материали да се качват в Moodle, лекциите и упражненията препоръчваме да се провеждат в MS Teams или Moodle.

3. Режимът на работа на преподавателите, техническия персонал и администрацията на факултета до второ нареждане да е присъствен. Не се променя начина на провеждане на планираните факултетни съвети, катедрени съвети и други събития свързани от академичния живот.

4. Допускането на външни лица до сградите на факултета да става съгласно действащите заповеди на Ректора на СУ.

Крайният срок на заповедта ще зависи от епидемиологичната обстановка, заповедите на Ректора и вишестоящите инстанции.

Преподавателите, които имат необходимост от техническо съдействие за провеждане на занятията в дистанционен формат, да се свържат с деканското ръководство.