Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Учебен процес / Занятия

   

Бакалаври, редовно обучение, летен семестър на учебната 2020-2021 година, присъствени практикуми

 

Публикувано: 11 май 2021 г. Последни редакции - 17 май.

Забележка: За някои групи разписанието е комбинирано в два файла, 1 и 2.

 

 

Специалности

Разписание за летен семeстър на уч. 2020/2021 г., присъствени практикуми
I курс II курс III курс IV курс
word-logo
PDF_logo
word-logo
PDF_logo
word-logo
PDF_logo
word-logo
PDF_logo
Физика 1 2 1 2
Квантова и космическа теоретична физика
Фотоника и лазерна физика
Комуникации и физична електроника
Физика и информатика        
Астрофизика, метеорология и геофизика
Инженерна физика 1 2 1 2
Ядрена техника и ядрена енергетика 1 2 1 2
Медицинска физика 1 2 1 2
Оптометрия
Физика и математика 1 2 1 2    
Компютърно инженерство    
Учители по природни науки в основната степен на образование    
Nuclear and Particle Physics        

 

Бакалаври, редовно обучение, летен семестър на учебната 2020-2021 година дистанционно обучение

Разписът на занятията за летния семестър на учебната 2020/21 година е обновен на 05.03.2021 г. Във връзка с продължаващата епидемична обстановка в страната, обучението започна онлайн, от 1 март 2021 г., през платформите за електронно обучение (Moodle, Zoom, MS Teams). Моля, следете за промени в разписите на занятията, а също и съобщенията на сайта на ФзФ!

 

 

Специалности

Разписание за летен семeстър на уч. 2020/2021 г., дистанционно обучение
I курс II курс III курс IV курс
word-logo
PDF_logo
word-logo
PDF_logo
word-logo
PDF_logo
word-logo
PDF_logo
Физика
Квантова и космическа теоретична физика
Фотоника и лазерна физика
Комуникации и физична електроника
Физика и информатика            
Астрофизика, метеорология и геофизика
Инженерна физика
Ядрена техника и ядрена енергетика
Медицинска физика
Оптометрия
Физика и математика    
Компютърно инженерство    

Учители по природни науки в

основната степен на образование

   
Nuclear and Particle Physics