Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Специалности / Дати на държавни изпити и защити на дипломни работи във ФФ

   
 • Специалност Философия

Катедра Философия

Писменият държавен изпит
Устният държавен изпит и защитите на дипломни работи

Конспект за държавен изпит - катедра Философия

Катедра История на философията

Писменият държавен изпит
Устният държавен изпит

Конспект за държавен изпит - катедра История на философията

Катедра Логика, етика, естетика

Защити на дипломни работи: ....................................

 • Специалност Философия на английски език

Защитите на дипломни работи ще се проведат на ............................

 • Специалност Психология - бакалавър

Изпитът ще се проведе на ...............

 • Специалност Социология - бакалавър

Писменият държавен изпит ще се проведе на 08.07.2024 г. (понеделник) от 09:00 ч. в з.400, бл.4, бул. "Цариградско шосе" 125

Защитите на дипломни работи ще се проведат на 08.07.2024 г. (понеделник) от 09:30 ч. в з.404, бл.4, бул. "Цариградско шосе" 125

 • Специалност Културология - бакалавър

Писменият държавен изпит ще се проведе на 24.06.2024 от 9.00 часа в зала 54, бл.1, кампус „Изток“, бул. „Цариградско шосе“ 125

Защитата на дипломни работи ще се проведе на 01.07.2024 от 10.00 часа в зала 410, бл.1, кампус „Изток“, бул. „Цариградско шосе“ 125

Конспект „А“ за държавен изпит е за студентите, завършили своето обучение през учебната 2023/2024 и всички следващи.

Конспект „Б“ за държавен изпит е за студентите, завършили своето обучение до учебната 2022/2023 включително.

Изисквания за оформяне на дипломна работа

 • Специалност Политология - бакалавър

Писменият държавен изпит
Устният държавен изпит

 • Специалност Публична администрация - бакалавър

Писменият държавен изпит 24.06.2024 г. от 10:00 ч. до 12:00 ч
Устният държавен изпит 01.07.2024 г. от 10:00 ч.

 • Специалност Библиотечно-информационни науки - бакалавър

Писменият държавен изпит
Устният държавен изпит

Защитите на дипломни работи

 • Специалност Публични информационни системи

Писменият държавен изпит
Устният държавен изпит
Защитите на дипломни работи

 • Специалност Европеистика - бакалавър

Писмен държавен изпит

Устен държавен изпит

Конспект за държавния изпит на Европеистика

Магистърски програми

Културология

МП Изкуства и съвременност (XX-XXI век) и МП Културна антропология

Защитите на дипломни работи ще се проведат на 08.07.2024 от 10.00 часа в зала 409, бл.1, кампус „Изток“, бул. „Цариградско шосе“ 125

МП История на жените и половете (МАТИЛДА) (на английски език)

Защитите на дипломни работи ще се проведат на08.07.2024 от 10.00 часав зала 409, бл.1, кампус „Изток“, бул. „Цариградско шосе“ 125

Изисквания за оформяне на дипломна работа

Политология

МП „Международни отношения и проблеми на сигурността“ и МП „Политически патологии на глобалния свят“ – Защитите на магистърски тези ще се проведат на 15.03.2024 г. (петък) от 10:00 ч. в з.307, бл.4, бул. „Цариградско шосе“ 125.
МП „Политически мениджмънт и консултиране, МП „Политически мениджмънт“, МП „Политическо консултиране“- Защитите на магистърски тези ще се проведат на 15.03.2024 г. (петък) от 10:00 ч. в з.307, бл.4, бул. „Цариградско шосе“ 125.

Социология

МП Политическа социология
Писменият държавен изпит ще се проведе на 11.03.2024 г. (понеделник) от 10:00 ч. в з.402, бл.4, бул. „Цариградско шосе“ 125
Защитите на магистърски тези ще се проведат на 11.03.2024 г. (понеделник) от 10:30 ч. в з.422, бл.4, бул. „Цариградско шосе“ 125
МП Трудови пазари и развитие на човешките ресурси
Писменият държавен изпит ще се проведе на 15.03.2024 г. (петък) от 09:00 ч. в з.404, бл.4, бул. „Цариградско шосе“ 125
Защитите на магистърски тези ще се проведат на 15.03.2024 г. (петък) от 09:30 ч. в з.422, бл.4, бул. „Цариградско шосе“ 125

Психология

 • МП Трудова и организационна психология за бакалаври от други специалности – задочно и редовно обучение – Защити на дипломни работи дата:
 • МП Трудова и организационна психология за бакалаври по психология – редовно обучение – Защити на дипломни работи на дата:
 • МП Организационно поведение и консултиране на организацията– Защити на дипломни работи – дата:
 • МП Организационна психология и кроскултурен мениджмънт – Защити на дипломни работи на дата:
 • МП Клинична психология – Защити на дипломни работи – 04.07.2024, от 09:00 ч., в зала 63/ Ректорат
 • МП Социална и юридическа психология – Защити на дипломни работи: 02.07.2024, от 10:00 ч., в зала 63/ Ректорат
 • МП Детско-юношеска и училищна психология– Защити на дипломни работи – 10.07.2024 г., от 09:00 ч., в зала 63/ Ректорат
 • МП Обща психология на английски език – Държавен изпит – 06.07.2024 г., от 10:00 ч., в платформа Moodle
 • МП Психология на здравето – Защитите на магистърски тези ще се проведат на 08.07.2024, от 10:00 ч., в зала 63/ Ректорат

Европеистика

 • МП Европейски проекти - Защити на магистърски тези
 • МП Европейска интеграция и дипломация на ЕС - Защити на магистърски тези: Защитите на дипломни работи ще се проведат на 14.03.2024 г. (четвъртък) от 12.15 часа в бл. 4, ет.3, зала 313;
 • МП Е-Европа

Публична администрация

Магистърски програми „Публична администрация“ (редовна и задочна форма), „Европейски публична администрация“ , „Публичен мениджмънт и политики“, „Оценка на политики и оценка на въздействие", "Публична администрация на английски език"

Защитите на магистърски тези ще се проведат на 05.02.2024 г. от 10,00 часа онлайн , в зала 107, блок 4, бул. „Цариградско шосе“ 125.

МП Библиотечно-информационни науки и културна политика, МП Библиотечно-информационни технологии, МП Управление на електронно съдържание

Защитите на дипломни работи ще се проведат на 05.02.2024 г. от 9,00 часа онлайн, присъствено в блок 1, бул. „Цариградско шосе” № 125, ет. ІV, ауд. 45.

Философия

МП "ФИЛОСОФИЯ" -............................

МП „ИНТЕГРАТИВНА БИОЕТИКА“ - Защитите на магистърски тези ще се проведат на.....................

МП „ФИЛОСОФИЯ“ с преподаване на английски език - Защитите на на магистърските тези ще се проведат онлайн на 14.03.2024 г. от 10,00 ч.

МП "ИСТОРИЯ НА ФИЛОСОФИЯТА" - Защитите на магистърски тези ще се проведат на...............................

МП „ИСТОРИЯ И СЪВРЕМЕННОСТ НА ФИЛОСОФИЯТА“ - Защити на магистърски тези ..............................

МП „ФИЛОСОФИЯ НА СЪЗНАНИЕТО И ЕЗИКА“ - Защити на магистърски тези ..................................

МП "ФИЛОСОФИЯ НА СРЕДНИТЕ УЧИЛИЩА" - Защити на магистърски тези .................................

Реторика

МП Реторика: Защитите на магистърските тези ще се проведат на 15.03.2024 г. (петък) от 10.00 часа в зала бл.4, ет.1, зала 127.