Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Факултет по журналистика и масова комуникация - архив конкурси / Конкурс за заемане на академичната длъжност "професор" по 3.5. Обществени комуникации и информационни науки – (Журналистическо редактиране), обявен в Държавен вестник, бр. 22/16.03.2021 г.