Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Факултет по журналистика и масова комуникация - архив конкурси / Kонкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Дигитална комуникация на бизнеса), обявен от СУ „Св. Климент Охридски“ в Държавен вестник, бр. 35 от 18.04.2023 г.

   

Кандидат: гл. ас. д-р Мирослава Красимирова Ценкова

Материали:

Резюме на научните трудове на гл. ас. д-р Мирослава Ценкова

Рецензии:

  • проф. д-р Теодора Петрова BG / EN
  • проф. дсн Петранка Филева BG / EN

Становища:

  • проф. д-р Грета Дерменджиева BG / EN
  • проф. д.н. Любомир Стойков BG / EN
  • проф. дсн Добринка Пейчева BG / EN
  • доц. д-р Дияна Петкова BG / EN
  • доц. д-р Христина Христова BG / EN