Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Научноизследователска дейност / Научноизследователски проекти на Факултета по педагогика, финансирани целево от държавния бюджет / 2021

   
  • 15 декември 2021 г.

Форум за представяне на резултати от научноизследователските проекти на Факултета по педагогика, финансирани от Фонд „научни изследвания“ и на резултатите от Национална програма „Млади учени и постдокторанти“ за 2021 г.

 

От 9.00 до 17.00 ч. онлайн

Topic: Форум ФП 15.12.2021

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/82265399208?pwd=cFBwN3BRNlU0NFYzM0RQWVppRFZCdz09

Meeting ID: 822 6539 9208

Passcode: 767152

 

  • Социални и педагогически аспекти на проблема за употребата на психоактивни вещества

Екип: ръководител ас. Даниел Петров Полихронов, доц. д-р Тони Геогриева Манасиева, магистър Мариела Василева Андреева

 

  • Практическа подготовка и кариерно развитие на студентите в специалност „Социални дейности“ – актуално състояние и перспективи

Екип: ръководител доц. д-р Моника Борисова Богданова, доц. д-р Божидара Кривирадева, докторант Гергана Назърова, докторант Ивайло Михайлов, докторант Александрина Кисьова, бакалавър Ванеса Филисян

 

  • Електронното обучение в условията на пенитенциарните заведения

Екип: ръководител проф. д-р Румяна Веселинова Пейчева-Форсайт, докторант Мария Михайлова Михайлова

 

Екип: ръководител проф. д-р Силвия Николаева Николова, доц. д-р Лиляна Стракова, доц. д-р Вержиния Боянова, доц. д-р Владислав Господинов, доц. д-р Светлана Ангелова, гл. ас.д-р Силвия Върбанова, гл. ас. д-р Константин Теодосиев, гл. ас. д-р Атанас Генчев, гл. ас. д-р Берджухи Йорданова, ас. д-р Симеон Сапунджиев, докторант Мария Гошева, докторант Цветелина Раденкова, магистър Валерия Джукич, магистър София Лубани, магистър Стела Недева, магистър Елма Добруджалиева, бакалавър Марио Георгиев, бакалавър Йордан Романов, бакалавър Стефан Чолаков, бакалавър Радостина Щрегарска, бакалавър Борислава Маева, бакалавър Гергана Тодорова, бакалавър Магдалена Костова, бакалавър Иван Петров, магистър Силвия Андонова

 

  • Диференциране на бариери в комуникацията на социалния работник

Екип: ръководител доц. д-р Силвия Илиева Цветанска, докторант Анна Михайлова Георгиева

 

  • Проучване опита на иновативни училища в България и представяне на добри практики пред бъдещите педагози – втора част

Екип: ръководител ас. д-р Йорданка Стойнова Николова, доц. д-р Илиана Петкова,Виктория Йорданова, Симона Йолова

 

  • Равнище на формираност на ключовата компетентност: общуване на роден език в начална училищна възраст

Екип: ръководител проф. д.н. Нели Стоянова Иванова, гл. ас.д-р Галина Йорданова Георгиева, докторант Ирена Христова Райкова, докторант Теодора Янкова Вълева, бакалавър Светлина Атанасова Ангелова, бакалавър Полина Тихомирова Петрова