Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Новини / Конкурс за допълнителна селекция на кандидати за мобилност с цел преподаване и обучение по програма ЕРАЗЪМ+, Програмни страни, за 2020/2021 година (с удължение до 30.09.2022 г.)

   

Във връзка с удължаването до 30.09.2022 г. на изпълнението на договорите за академичен обмен по програма Еразъм+, Програмни държави, за академичната 2020/2021г. и неусвоените към момента мобилности ФКНФ провежда конкурс за допълнителна селекция на преподаватели/служители.

 

  • Условията за провеждане на мобилност и критериите за избор са обявени в приложения документ . Броят на неусвоените от предходни конкурси мобилности е 9 мобилности с цел преподаване и 2 мобилност с цел обучение.

 

Информация за дневните и пътните грантове може да намерите тук .

Справка за приемащите университети, броя и типа на договорените молбилности може да намерите в приложената таблица .

 

 

Документите се подават в Деканата на ФКНФ по електронна поща на адрес dekanat@fcml.uni-sofia.bg в срок до 22.11.2021 г.