Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Новини / Кандидатстудентски курсове на ФКНФ / Кандидатстудентски курсове на КАТЕДРА "АНГЛИЦИСТИКА И АМЕРИКАНИСТИКА"

   

КАТЕДРА "АНГЛИЦИСТИКА И АМЕРИКАНИСТИКА" - Ректорат СУ, организира:

 

 

Подготовка за кандидатстудентски изпит по английски език в СУ „Св. Кл. Охридски“

 

Всички курсове се водят от преподаватели от катедра “Англицистика и американистика” в СУ “Св. Климент Охридски”. Обучението се осъществява в малки групи от по 10-12 души както онлайн, така и присъствено.

 

Обучението е подходящо за всички желаещи да кандидатстват с английски език в над 20 бакалавърски програми на СУ, независимо от нивото на ДЗИ, което ще държат (или вече са издържали).

 

1. Подготвителен курс 72 учебни часа (12 седмици, един път седмично в събота или неделя, по 6 учебни часа с почивка от 30 минути, от 9.00 до 13.30 ч. или от 14.00 до 18.30 ч.)
Цена: 690 лв. с включени учебни материали.
Първите групи започват през м. октомври при набиране на достатъчен брой курсисти.

 

Подготвителните курсове предлагат:

  • Учебни материали, специално разработени от преподаватели от катедра “Англицистика и американистика” в СУ “Св. Климент Охридски” и насочени към усвояване на конкретните знания и умения, необходими за постигане на високи резултати на кандидатстудентския изпит по английски език в Софийски университет.
  • Автентични тестови задачи от кандидатстудентски изпити и подробни упражнения към всяка от тестовите задачи.
  • Целенасочено трениране на всеки елемент от изпита – Dictation (диктовка), Reading Comprehension (четене с разбиране), Cloze Test (тест за попълване на пропуснати думи), Error Identification (откриване на грешки), Paraphrase (парафраза на изречения).
  • Специални упражнения за писане на съчинение – разработване на всеки елемент от текста според критериите за оценка на изпита. Индивидуален подход към всеки курсист при развиването на уменията за създаване на писмен текст на английски език и оценката на достигнатото ниво.
  • Периодични тестове за установяване на напредъка по време на курса.

 

2. Тренировъчен курс (24 учебни часа, 4 дни по 6 учебни часа) – Цена: 240 лв.

Курсистите, посещавали подготвителен курс, получават 10% отстъпка от таксата за тренировъчен курс.

 

Тренировъчните курсове предлагат:

  • Обяснения за процедурата, по която се провежда изпитът.
  • Работа по изпитни материали от последните реални изпити с измерване на времето за всеки елемент.
  • Подробни обяснения по всеки изпитен елемент и по основни въпроси, свързани с необходимата лексика и граматика.
  • Указания и препоръки за написване на съчинението и за критериите, по които то се оценява. Подробни коментари по написаните от курсистите съчинения.
  • Оценка на достигнатото ниво на подготовката за изпита по английски език според изпитната скала на Софийския университет.

Тренировъчните курсове се провеждат в четири последователни дни през ученическите ваканции или в два последователни уикенда от 9.00 до 13.30 ч. или от 14.00 до 18.30 ч.

 

Допълнителна информация и записване на тел. 0889 057 616 и 0898 220 468 или на e-mail: fuaakursove@abv.bg

 

Следете за актуална информация за конкретните дати и часове на курсовете на страницата на катедра „Англицистика и американистика“: http://eas.uni-sofia.bg/afeas-bg/, както и на страницата на Фондация “Университетска англицистика и американистика“ (ФУАА) във Facebook: https://www.facebook.com/AcademicFoundationForEnglishAndAmericanStudies/

Банкова сметка за превод на таксите:

Фондация “УАА”
IBAN BG50UNCR96601081322315
BIC UNCRBGSF
Уникредит Булбанк

 

Задължено лице: трите имена на участника в курса

Основание за плащане: наименованието на курса (напр. „КС курс – подготвителен“ или „КС курс – тренировъчен“)