Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Катедри / Японистика

   

Ръководител на катедра "Японистика"

Доц. д-р Вяра Николова

приемно време:

  • вторник - от 12.00 до 14.00 ч., каб. 31А

e-mail: vyara.nikolova@uni-sofia.bg

website на катедра "Японистика", канал на катедра "Японистика"

 

Година на основаване: 1990 г.
Година на обособяване като самостоятелна катедра: 2018 г.

Специалност Японистика придобива статут на редовна университетска специалност през 1990 г., а с решение на Академически съвет от 28 март 2018 г. се обособява като самостоятелно звено в рамките на ФКНФ, в чийто състав влизат осем щатни преподаватели.

Катедра "Японистика" е единственото университетско научно-образователно звено в България, в което се осъществява академично обучение по японистика като една от областите на фундаменталното познание за Изтока. Учебните дисциплини са задължителни, избираеми и факултативни и са свързани с теорията и практиката на японския език и японската литература, с историята на Япония от древността до наш дни, с японското изкуство, религия и философия. Богатата палитра от предлагани курсове се подсигурява от висококвалифициран преподавателски състав, гост-лектори от Япония и редица хонорувани специалисти. Студентите могат да се дипломират в трите квалификационни степени – бакалавърска, магистърска и докторска. Катедрата развива активна проектна дейност, организира международни и национални научни форуми, поддържа висока конкурентоспособност и интензивен издателски план.