Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Катедри / Португалистика и лузофонски изследвания

   

 

Ръководител на катедра „Португалистика и лузофонски изследвания“

Проф. д-р Яна Андреева

e-mail: y.andreeva@uni-sofia.bg

 

 

Катедра „Португалистика и лузофонски изследвания“ е единственото звено в системата на висшето образование в България, в което се осъществява пълен цикъл на обучение по португалистика и се развиват лузофонски изследвания, в бакалавърска, магистърска и докторска степен. Специалност „Португалска филология“ съществува като първа специалност в Софийския университет от 1992 г., а с решение на Академическия съвет от 17.11.2021 г. се обособява като самостоятелна катедра в рамките на Факултета по класически и нови филологии.

Специалност „Португалска филология“ предлага обучение в две образователно-квалификационни степени ― бакалавърска и магистърска. Бакалавърската степен изгражда знания и умения по португалски език като чужд език и дава общофилологическа и специализирана подготовка в областта на португалската, бразилската и африканските португалоезични литератури и култури, португалската лингвистика и превода. Профилиращите дисциплини от учебния план изграждат системни познания за цялостната картина на Португалия и останалите страни от лузофонския свят, от гледна точка на езика и общността, техните настояще и минало, изкуства и литература, природно и културно многообразие, с което се създават необходимите комплексни знания и умения за ефективна междукултурна комуникация с португалски език. Обучението в магистърската степен предлага специализирана теоретична и практическа подготовка по широк спектър от профилиращи лингвистични, социокултурни, литературни и преводачески дисциплини, с фокус върху най-актуалните езикови, обществени и културни реалности в света на лузофонията. Професионалните квалификации, с които завършват студентите в двете образователни степени, отговарят на обществените потребности и позволяват успешната им бъдеща реализация в редица професионални сфери, в които се изискват висока експертност в областта на португалския език, литература и култура, превода от и на португалски език, лузофонските общества и култури, междукултурната медиация.

Разнообразните курсове за обучение в бакалавърската и магистърската степени на специалност „Португалска филология“ се подсигуряват от висококвалифициран академичен състав, от гост-лектори от Португалия, Бразилия и африкански лузофонски страни, от хонорувани специалисти, които са изявени експерти в своята професионална област.

Катедрата поддържа международно научно сътрудничество и обмен с академични звена по португалистика и лузофонски изследвания в редица висши училища в Португалия – Лисабонски университет, Университет на Порто, Университет на Коимбра, Университет на Миньо, Нов Лисабонски университет, Университет на Алгарве, Университет на Евора, а също и със сродни катедри и специалности в университети от Централна и Източна Европа. Осъществява се активен академичен обмен и с водещи университети в Бразилия – Университет на Сао Пауло, Федерален университет „Флуминенсе“, Щатски университет на Параиба. По време на следването си студентите от специалност „Португалска филология“ имат възможност да осъществят мобилност за частично обучение в партньорските университети в Португалия.

Академичният състав на катедрата развива активна проектна дейност, организира международни и национални научни форуми, поддържа висока публикационна активност и преподавателска и изследователска конкурентоспособност. Членовете на катедрата и нейните докторанти участват в екипа на Научноизследователска катедра „Жозе Сарамаго“, учредена през 2019 г. във ФКНФ с договор за сътрудничество между СУ „Св. Климент Охридски“ и „Камойш“ – Институт за сътрудничеството и езика при Министерство на външните работи на Португалия.

 

Инспектор катедра:

Десислава Христова
Ректорат, каб. 170, тел. 9308281
desislawa@uni-sofia.bg

 

 

Преподаватели и учебни дисциплини

Уеб сайт на катедра „Португалистика и лузофонски изследвания“

Уеб сайт на научноизследователска катедра „Жозе Сарамаго“ при ФКНФ