Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Катедри / Германистика и скандинавистика

   

Ръководител на катедра "Германистика и скандинавистика"

 

Проф. дфн Мария Ендрева

приемно време: вторник 12.00 - 14.00 ч. , 171 каб., Ректорат

e-mail: m.endreva@uni-sofia.bg

 

WEB site

DE-flag
EN-flag

Специалност "Специалност „Скандинавистика

Специалност „Немска филология с избираем модул скандинавски езици

 

 

Немският език присъства в учебните планове на Софийския университет още от неговото създаване през 1888 г. Решението за създаването на Катедра по немска филология се взема от университетското ръководството през 1904 г. Поради водените на Балканите войни откриването на катедрата се забавя и се осъществява едва през 1923 г., когато се създава Историко-филологическият факултет на Университета. За ръководител на Катедрата е избран проф. д-р Константин Гълъбов, който я оглавява до своето пенсиониране през 1958 г. След него ръководството на катедрата се поема от видни учени и преподаватели като проф. д-р Стефан Станчев (1958-1962), проф. д-р Любомир Огнянов (1962-1972), доц. д-р Текла Сугарева (1972-1976), проф. д-р Павел Петков (1976-1993), проф. д.ф.н. Емилия Стайчева (1993-1999).

 

Катедрата по немска филология е преименувана през 1999 г. в Катедра по германистика и скандинавистика. В нея са обединени Катедрата по немска филология и създадената през 1992 г. Катедра по скандинавистика. Катедрата по германистика и скандинавистика е ръководенa от проф. д-р Богдан Мирчев (1999-2003), проф. д.ф.н. Майа Разбойникова-Фратева (2003-2006), проф. д-р Антония Бучуковска (2006-2007), проф. д.ф.н. Емилия Денчева (2007-2015), а от 2015 г. насам от доц. д-р Ренета Килева.

 

В специалностите Немска филология с избираем модул „Скандинавски езици“ и Скандинавистика, които понастоящем се предлагат в Катедрата по германистика и скандинавистика, се обучават филолози за езиците немски, шведски и норвежки. Като втори чужди езици в учебните планове са включени също и много от останалите езици, които се говорят като официални езици в Европейския съюз, в това число датски, нидерландски, английски, френски, испански, португалски, италиански, гръцки.

 

 

ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ СЪСТАВ на Катедра "Германистика и скандинавистика".