Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Катедри / Арабистика и семитология

   

Ръководител на катедра "Арабистика и семитология"

Проф. д-р Симеон Евстатиев

приемно време:

  • сряда - от 13.00 до 14.30 ч., каб. 18

e-mail: s.evstatiev@uni-sofia.bg

website на катедра "Арабистика и семитология"

 

Година на основаване: 1964 г. като обучение по арабски език
  1974 г. като специалност "Арабистика"
Година на обособяване като самостоятелна катедра: 2000 г.

Катедрата по арабистика и семитология в Софийския университет "Св. Климент Охридски" е първото и единствено по рода си в България академично звено, в което вече пето десетилетие арабският език, история, литература, култура и политика се изучават в тясна връзка с ислямознанието като класическа европейска научна област, развивана в академичните институции. Придобила ясно изразено международно признание, Катедрата предлага утвърдени програми и в трите степени на обучение – бакалавърска, магистърска и докторска. Заедно с бакалавърската програма по арабистика и магистърската програма по арабистика ("Близкоизточни изследвания: Общество и култура на арабския свят"), Катедрата развива докторски програми в три научни направления – арабско езикознание, арабско литературознание и арабско обществознание (с ислямознание).

Арабският започва да се преподава в Софийския университет още през 1964 г. като втори източен език към специалност "Ориенталистика", където българската арабистика се формира постепенно заедно с тюркологията. През 1974 г. е въведена отделна специалност "Арабистика". Тя е в основата и на създадената през 2000 г. като самостоятелно структурно звено на Софийския университет катедра "Арабистика и семитология". Специалност "Арабистика" подготвя висококвалифицирани специалисти, които владеят арабски език писмено и говоримо, притежавайки задълбочена подготовка и разбиране за културата, обществено-политическата история на арабския свят, доктрината на исляма и неговите направления, школи и религиозно-политически течения.

Катедрата по арабистика и семитология участва активно в международния академичен обмен, а нейни представители разработват изследователски проекти със сродни специалности и колеги от Западна и Източна Европа, Съединените американски щати и страните от арабския свят. Голяма част от преподавателите участват в дейността на престижни международни научни организации на арабистите и ислямоведите, а някои от тях изнасят и лекции в чужбина. Преподавателите, докторантите и студентите имат възможност за специализация и натрупване на практически опит в страни като Кувейт, Йордания, Тунис, Мароко, Катар и Египет. Студентите осъществяват своите стажове и учебни практики в държавни институции като Министерството на външните работи, международни организации като Върховния комисариат на ООН за бежанците и в неправителствения сектор.

Специалността е дала образование на стотици дипломирани арабисти. През последните години "Арабистика" продължава да бъде една от най-желаните специалности сред кандидат-студентите в Софийския университет "Св. Климент Охридски", което ѝ позволява, модернизирайки се в новите условия, да поддържа и високо качество на обучението. Завършилите програмите на Катедрата по арабистика и семитология намират успешна професионална реализация в страната и чужбина – в държавни институции и в частния сектор, където се изисква владеене на арабски език и аналитични умения въз основа на знания за историята, културата, политиката и религиозните особености на арабските страни. Специалистите по арабистика се реализират в различни сфери на образованието, дипломацията, превода, журналистиката и медиите, държавната администрация, международната търговия и частния бизнес, както и в неправителствения сектор.

 

Преподаватели