Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Професионална реализация

   

Успешно завършилите ФХФ студенти притежават цялостна подготовка в сферата на фундаменталните знания от всички области на химията и фармацията, което им позволява да се реализират като висококвалифицирани специалисти в сферата на химическата и фармацевтичната индустрия. Високото теоретично ниво на обучението и придобитите практически умения дават възможност на възпитаниците на факултета да работят в държавни органи и институции, държавни и частни научно-изследователски институти, висши училища, производствени предприятия в различни области на производството и дистрибуцията, изследователски отдели на международни компании, аптеки и научно-изследователски лаборатории. Завършилите ФХФ успешно се реализират и като учители в основни училища, средни общообразователни училища, профилирани и професионални гимназии.

Към Факултета по химия и фармация са създадени Алумни клуб и Кариерен център, чиято дейност има за цел да подпомогне професионалната реализация и кариерното развитие на студентите, както и да съдейства в процеса на изграждане на конкурентноспособни кадри за най-престижните академични, изследователски и управленски позиции.

 

Кариерен център

Ден на кариерното развитие

31.05.2024