Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Факултет по химия и фармация - архив конкурси / Конкурс за "професор" в професионално направление 4.2. „Химически науки“ (Аналитична химия), обявен в ДВ, бр. 57 от 26.06.2020 г.

   

Кандидат: доц. д-р Ивайла Недялкова Панчева-Кадрева

 

Материали:

Рецензии:

  • проф. дхн Соня Върбанова Илиева – ФХФ, СУ; BG ENG
  • проф. д-р Наташа Средкова Трендафилова - ИОНХ-БАН; BG ENG
  • доц. д-р Мария Борисова Иванова – ФХФ, СУ; BG ENG

Становища:

  • проф. д-р Анели Методиева Неделчева – ФХФ, СУ; BG ENG
  • проф. д-р Ирина Богданова Караджова – ФХФ, СУ; BG ENG
  • проф. д-р Николай Георгиев Василев - ИОХЦФ - БАН BG ENG
  • доц. д-р Албена Дечева-Чакърова - ИОНХ-БАН BG ENG