Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Научна и проектна дейност / Лаборатория по Трансмисионна електронна микроскопия

   

Лабораторията по трансмисионна електронна микроскопия е създадена 2015 г. с финансовата подкрепа на проект BeyondEverest (Development of the research potential of the Faculty of Chemistry, Sofia University, in the area of advanced functional materials for successful participation in world-class research at EU level, FP7-REGPOT-2011-1 Coordination and support actions). Разполага с трансмисионен електронен микроскоп JEOL JEM-2100. През 2019 г. е дооборудвана с криохолдер и ултрамикротом, закупени по проект „BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“.

От създаването си лабораторията работи както с научни групи от Факултета по химия и фармация, други факултети на СУ "Св. Климент Охридски", различни институти на БАН, така и с компании, които се нуждаят от такива анализи.

2

 

В лабораторията се провеждат следните анализи:

  • високоразрешаваща електронна микроскопия (разделителна способност < 1 nm)
  • електронна дифракция (структурен и микроструктурен анализ)
  • микроанализ (чрез анализ на точка/зона, линия за сканиране и картографиране)

 

Лица за контакт:

проф. дхн Тони Спасов (тел. 02 81 61 236, e-mail: tspassov@chem.uni-sofia.bg)

д-р Любен Михайлов (e-mail: l.d.mihaylov@gmail.com)