Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Научна и проектна дейност / Класиране на научни проекти за млади учени и постдокторанти

   

На основание Правилника на СУ „Св. Климент Охридски“ за провеждане на конкурси за млади учени и постдокторанти - 2, Комисията към Факултета по химия и фармация класира за финансиране следните научни проекти:

 

  1. Сравнителни мицеларни характеристики на МЕС и ЛАС в присъствие на нейонни ПАВ – фазови области при ниски температури.
  2. Хидрогелни съполимерни матрици на базата на поли(сулфобетаин метакрилат) и поли(винилпиролидин), като лекарство-доставящи системи за тимолол малеат, под формата на меки контактни лещи
  3. Изследване и синтез на магнезиев уитлокит като потенциален протеинов адсорбент
  4. Синтез и охарактеризиране на нов интелигентен материал на базата на полимерна мрежа с двуслойна структура
  5. Изследване на терапевтичния ефект на комбинация от ксилометазолин и мометазон, включени в липидни наночастици, за облекчаване симптомите на хроничен риносинуит
  6. Влияние на мидифицирането с лантаноиди (Ln = Nd, Eu, Tb, Ho) върху структурните и оптични свойства на ефенбергерит (BaCuSi4O10)
  7. Анализ на технологични биофармацевтични аспекти на лекарствени форми, съдържащи ибупрофен
  8. Приготвяне на липозомна наночастичкова лекарство – доставяща система, предназначена за офталмологично лекарствено приложение
  9. Синтез на нов клас хидроксамови и карбоксилови киселини с потенциална растежрегулираща актовност