Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Официални издания / Годишник на Софийския университет - КНИГА 4 Научни сесии на Биологическия факултет / Първа национална конференция по реинтродукция на консервационно значими видове - 2015 год.

   

 

СЪДЪРЖАНИЕ

Първа национална конференция по реинтродукция на консервационно значими видове
19 и 20 ноември 2015 г., Биологически факултет

 

EDITORIAL BOARD
Prof. Mariela Odjakova, Assoc. Prof. Danielo Peshev, Assoc. Prof. Ivan Traykov,
Assoc. Prof. Dilyana Nikolova, Dr. Atanas Grozdanov, Dr. Anita Tosheva, Dr. Yana Evstatieva,
Emilian Stoynov, Elena Kmetova-Biro, Nadya Vangelova, Gradimir Gradev

Prepress: Nikola Atanassov

 

C O N T E N T S