Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Официални издания / Годишник на Софийския университет - КНИГА 4 Научни сесии на Биологическия факултет

   

 

 

Състав на редколегията:

Главен редактор: доц. д-р Любен Загорчев
доц. д-р Диляна Николова
доц. д-р Иван Трайков
доц. д-р Анита Тошева
доц. д-р Яна Евстатиева
гл. ас. д-р Атанас Грозданов
гл. ас. д-р Даниел Тодоров
доц. д-р Деница Теофанова-секретар

e-mail: godishnik_BF@biofac.uni-sofia.bg

Изисквания към авторите - тук