Начало / Университетът / Административна структура / Съвет на деканите

   

Съвет на деканите в състав от деканите на факултетите и директорите на департаментите. Той се председателства от избран от този съвет декан.

Председател: проф. д-р ДИМИТЪР ДЕНКОВ - декан на Философски факултет

 

Исторически факултет
доц. д-р ТОДОР ПОПНЕДЕЛЕВ
Факултет по славянски филологии
доц. д-р БОЙКО ПЕНЧЕВ
   
Факултет по класически и нови филологии
проф. д-р МАДЛЕН ДАНОВА
Философски факултет
проф. д-р ДИМИТЪР ДЕНКОВ
   
Юридически факултет
проф. д-р ДАНИЕЛ ВЪЛЧЕВ
Факултет по педагогика
доц. д-р ЛИЛЯНА СТРАКОВА
   
Факултет по начална и предучилищна педагогика
проф. д-р БОЖИДАР АНГЕЛОВ
Богословски факултет
доц. д-р ИВАЙЛО НАЙДЕНОВ
   
Факултет по журналистика и масова комуникация
проф. д-р ВЕСЕЛИНА ВЪЛКАНОВА
Стопански факултет
доц. д-р ТЕОДОР СЕДЛАРСКИ
   
Факултет по математика и информатика
доц. д-р ПЪРВАН ПЪРВАНОВ
Физически факултет
проф. дфзн ГЕОРГИ РАЙНОВСКИ
   
Факултет по химия и фармация
чл.-кор. проф. дхн ТОНИ СПАСОВ
Биологически факултет
проф. д-р СТОЯН ШИШКОВ
   
Геолого-географски факултет
проф. д-р ФИЛИП МАЧЕВ
Медицински факултет
доц. д-р ДОРИНА АСЕНОВА
   
Департамент за езиково обучение
доц. д-р СВЕТОЗАРА ХАЛАЧЕВА
Департамент по спорт
доц. д-р БОРЯНА ТУМАНОВА
   
Департамент за информация и усъвършенстване на учители
проф. д-р РОСИЦА ПЕНКОВА