Начало / Университетът / Административна структура

   
Органи на вътрешен контрол
Контролен съвет
Омбудсман
 
 
 
 
Главен мениджър
Органи на управление
Общо събрание
Академичен съвет
Ректор
 
 
 
Главен секретар
 
Студентски съвет
 
Заместник-ректори
Зам. ректор научно-изследователска и научна проектна дейност
Зам. ректор учебна дейност ОКС „бакалавър“ и „магистър“ и ОНС „Доктор“
Зам. ректор стопанско управление и финанси
 
Зам. ректор администрация и информационни дейности
Зам. ректор академичен състав и акредитация
Зам. ректор кариерно развитие, алумни, връзки с работодателите и бизнеса
 
Зам. ректор международна дейност
 
     
 
Помощно-консултативни органи
 
Ректорски съвет
 
Съвет на деканите
 
Основни звена Обслужващи звена Централна университетска администрация
Факултети Самостоятелни звена Отдели
Департаменти Центрове  
Институти Други звена