Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Публични покани / Възложени ОП - публични покани (от 01.10.2014 г.) / Осигуряване на кафе-паузи в рамките на конферентни събития, семинари, кръгли маси, симпозиуми и др.

   

Срок за получаване на оферти - 09.02.2016 г. до 17.00 ч.

Отваряне на оферти - 10.02.2016 г., 11.00 ч., Ректорат

 

 

Публична покана АОП с изх. № 72-00-92/28.01.2016 г. с ID 9049953

28.01.2016 г.

Документация

28.01.2016 г.

Технически спецификации

28.01.2016 г.

Примерни образци

28.01.2016 г.

Проект на договор

28.01.2016 г.

Протокол с вх. № 70.58-44/23.02.2016 г.

23.02.2016 г.

Договор № 80.09-24/01.03.2016 г.

02.03.2016 г.