Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Процедури (след 15.04.2016г.) / Покани по рамкови споразумения (по реда на Глава десета, раздел I от ЗОП) / Рамково споразумение с предмет „Дейности по информация, публичност и реклама. Изработка и доставка на презентационни, информационни и рекламни материали. Изработка и доставка на протоколни подаръци и аксесоари

   

включващ 5 обособени позиции:

Обособена позиция 1: „ Изработка и доставка на информационни и презентационни материали“ ;
Обособена позиция 2: „Изработка и доставка на подаръци и аксесоари“ ;
Обособена позиция 3: Вътрешна, външна и транспортна реклама“ ;
Обособена позиция 4: „Изработка и доставка на рекламни материали“, запазена по чл. 12 от Закона за обществените поръчки;
Обособена позиция 5: „Интернет, печатна, телевизионна и радио реклама“.

 

 

 • Срок за подаване на офертите - 14.10.2020 г. до 17.30 ч.
 • Дата на отваряне на офертите - 15.10.2020 г. от 11:00 ч. в кабинет 20, Ректорат

01.10.2020 г.

29.10.2020 г.

13.11.2020 г.

 • Договор 80.09-244/ 14.12.2020 г. с "ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ" ЕООД по обособена позиция 5

02.02.2021 г.

 

 • Срок за подаване на офертите - 09.09.2020 г. до 17.30 ч.
 • Дата на отваряне на офертите - 10.09.2020 г. от 11:00 ч. в кабинет 20, Ректорат

26.08.2020 г.

23.09.2020 г.

13.10.2020 г.

02.02.2021 г.

 

 • Срок за подаване на офертите - 22.01.2020 г. до 17.30 ч.
 • Дата на отваряне на офертите - 23.01.2020 г. от 11:00 ч. в кабинет 20, Ректорат

10.01.2020 г.

31.01.2020 г

06.03.2020 г.

 

 • Срок за подаване на офертите - 25.09.2019 г. до 17.30 ч.
 • Дата на отваряне на офертите - 26.09.2019 г. от 11:00 ч. в кабинет 20, Ректорат

12.09.2019 г.

02.10.2019 г.

06.03.2020 г.

 

 • Срок за подаване на офертите - 19.08.2019 г. до 17.30 ч.
 • Дата на отваряне на офертите - 20.08.2019 г. от 11:00 ч. в кабинет 20, Ректорат

05.08.2019 г.

26.08.2019 г.

 

 • Срок за подаване на офертите - 30.05.2019 г. до 17.30 ч.
 • Дата на отваряне на офертите - 31.05.2019 г. от 11:00 ч. в кабинет 20, Ректорат

20.05.2019 г.

04.06.2019 г.

10.07.2019 г.

 

 • Срок за подаване на офертите - 1610.2018 г. до 17.30 ч.
 • Дата на отваряне на офертите - 17.10.2018 г. от 11:00 ч. в кабинет 20, Ректорат

04.10.2018 г.

22.10.2018 г.

19.12.2018 г.

 

 • ПОКАНА 72-00-1092/ 07.06.2018 г.
  Срок за подаване на офертите - 18.06.2018 г. до 17.30 ч.
  Дата на отваряне на офертите - 19.06.2018 г. от 11:00 ч. в зала 1, Ректорат

07.06.2018 г.

02.07.2018 г.

23.08.2018 г.

 

 • ПОКАНА 72-00-882/ 04.05.2018 г.
  Срок за подаване на офертите - 22.05.2018 г. до 17.30 ч.
  Дата на отваряне на офертите - 23.05.2018 г. от 11:00 ч. в зала 2, Ректорат

04.05.2018 г.

30.05.2018 г.

23.08.2018 г.