Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Процедури (след 15.04.2016г.) / Покани по рамкови споразумения (по реда на Глава десета, раздел I от ЗОП)

   

 

Рамково споразумение с предмет „Дейности по информация, публичност и реклама. Изработка и доставка на презентационни, информационни и рекламни материали. Изработка и доставка на протоколни подаръци и аксесоари

включващ 5 обособени позиции:

Обособена позиция 1: „ Изработка и доставка на информационни и презентационни материали“ ;
Обособена позиция 2: „Изработка и доставка на подаръци и аксесоари“ ;
Обособена позиция 3: Вътрешна, външна и транспортна реклама“ ;
Обособена позиция 4: „Изработка и доставка на рекламни материали“, запазена по чл. 12 от Закона за обществените поръчки;
Обособена позиция 5: „Интернет, печатна, телевизионна и радио реклама“.

 

 

Рамково споразумение с предмет„Доставка на лабораторно и медицинско оборудване“

по 8 обособени позиции:

Обособена позиция 1: „Везни“;
Обособена позиция 2: „Бъркалки“;
Обособена позиция 3: „Уреди с нагряване и охлаждане“;
Обособена позиция 4: „Друго общо оборудване или оборудване с общо приложение“;
Обособена позиция 5: „Оптически уреди“;
Обособена позиция 6: „Уреди за детекция и анализ“;

 

Рамково споразумение с предмет: Доставка на компютърно оборудване, периферни устройства, резервни части и офис техника за нуждите на СУ "Св. Климент Охридски", по десет обособени позиции

1. Позиция: Настолни компютри

2. Позиция: Сървъри

3. Позиция: Преносими компютри

4. Позиция: Таблети

5. Позиция: Монитори и дисплеи

6. Позиция: Скенери, принтери, мултифункционални устройства и копирни машини

7. Позиция: Презентационна техника

8. Позиция: Фото и видеопродукти

9. Позиция: Мрежови устройства и мрежови компоненти; защита на електрозахранването

10. Позиция: Компоненти, резервни части, аксесоари, принадлежности и мултимедийно оборудване