Начало / Новини / Новини и събития / Завърши проектът за развитие на дигиталните компетенции на университетските преподаватели по хуманитарни науки

   
Завърши проектът за развитие на дигиталните компетенции на университетските преподаватели по хуманитарни науки

В края на 2023 г. завърши проектът „DigitUni: Дигитална готовност и изграждане на капацитет на преподавателите по хуманитарни науки в университетите чрез партньорство с компании за цифрови технологии“ (2021-1-LT01-KA220-HED-000031124, https://digituni.eu/ ), в който Софийският университет бе асоцииран партньор.

Основната цел на проекта е да развие дигиталните компетенции на университетските преподаватели по хуманитарни науки, особено на тези, които използват малко или никакви технологии в своя процес на преподаване, да подобрят своите дигитални умения и да могат по-лесно да интегрират подобни технологии в своя процес на преподаване. И да го правят не защото са принудени, а заради ползите за образователния процес.

22

Обучителният пакет DigitUni е ядрото на проекта. В рамките на пакета партньорите са разработили инструментариум от цифрови ресурси и насоки за тяхното приложение в образователния процес. Ресурсите в обучителния пакет DigitUni са актуални, подходящи и многоизмерни; тяхното представяне се основава на интерактивни и визуални методи на обучение. По този начин инструментите са описани чрез интерактивни презентации и, където е възможно, кратки видеоклипове.

1Capture

За всеки модул има обучителен файл, предоставящ теоретична основа и насоки за използването на съответния инструмент, казуси и въпроси за тест. Обучителният пакет DigitUni е допълнен от Наръчник за хибридно/онлайн образование. Този наръчник е разработен, за да обясни на университетските преподаватели и асистенти по хуманитарни науки как да използват обучителния пакет и как да адаптират своя стил на преподаване, за да отговарят на нуждите на образованието в ХОС. В сътрудничество с ИТ партньори наръчникът предоставя персонализирани решения, съобразени с местните предизвикателства, за да се разширят цифровите компетенции както на преподаватели, така и на студенти. Основната идея на платформата DigitUni е да събере на едно виртуално място всички резултати от проекта и да формира интерактивното хранилище на проекта, което да бъде добър и полезен набор от интерактивни ресурси, материали и инструменти, които академичният персонал ще може да използва, за да подобри своите дигитални и професионални компетенции.

11