Начало / Новини / Новини и събития / В Юридическия факултет се проведе втора лекция от поредицата „Неформални срещи с работодатели“

   
В Юридическия факултет се проведе втора лекция от поредицата „Неформални срещи с работодатели“

На 8 ноември 2023 г. се проведе втората публична лекция от серията „Неформални срещи с работодатели“. Организатори на поредицата лекции са Кариерният център на Юридическия факултет и Факултетният студентски съвет.

Събитието бе открито от доц. д-р Мартин Белов, заместник-декан по международни отношения, дигитализация, а лектори бяха адв. Георги Кънев и адв. Николай Гергов от международното адвокатско дружество Kinstellar.

В интерактивна среда бе представена дейността на Kinstellar с конкретни примери от практиката. Бяха повдигнати въпроси от правото на интелектуална собственост; правото на информационни технологии; правни аспекти на трансграничните сделки/трансгранична търговия, финансови транзакции и други.

1-1

В рамките на публичната лекция бе наблегнато на изключително високото ниво на комуникация на Kinstellar с водещи международни правни кантори на световно ниво; ежеседмичните обучения на работещите в международна среда и неизчерпаемите източници на познание и опит, с които разполагат работещите в Kinstellar. Лекторите поставиха акцент на преимуществата на работата в екип и огромното значение на обмяната на знания и опит; бяха обяснени предимствата на тясното профилиране, но при наличие на определен опит и познания във всички правни отрасли.

3-3

Лекцията приключи с описание на лятната стажантска програма на Kinstellar и покана до студентите на Юридическия факултет да кандидатстват за позициите. След края на публичната лекция последва дискусия, която значително превиши първоначално определеното времетраене на събитието. Поради това колегите от Kinstellar бяха поканени на още една публична лекция през пролетта на 2024 г., посветена на конкретни въпроси от практиката.

6-6

Кариерният център на Юридическия факултет и Факултетният студентски съвет инициират провеждането на серия от неформални срещи с работодатели. В рамките на неформалните срещи представители на публичния и частния сектори запознават студентите на Юридическия факултет с дейността си и представят интересни казуси от своята практика. Акцент при провеждането на публичните лекции се поставя върху възможностите за кариерно развитие на студентите на Юридическия факултет в организациите – партньори на Кариерния център.