Начало / Новини / Новини и събития / В Университетската библиотека беше открита юбилейната изложба „Кръгът „Мисъл” и българската модерност, отразени в личната библиотека на Боян Пенев”

   
В Университетската библиотека беше открита юбилейната изложба „Кръгът „Мисъл” и българската модерност, отразени в личната библиотека на Боян Пенев”

Във Фоайето на Университетската библиотека „Св. Климент Охридски“ бе открита изложбата „Кръгът „Мисъл” и българската модерност, отразени в личната библиотека на Боян Пенев”. Събитието се провежда в рамките на традиционните Майски дни на културата на Софийския университет "Св. Климент Охридски".

Доц. Анна Ангелова, директор на Университетската библиотека, откри изложбата и подчерта, че експозицията е специална, защото е посветена не само на 150-годишнината от рождението на Пенчо Славейков - един от най-големите български поети и интелектуалци, но и на д-р Кръстьо Кръстев – философ, публицист, историк, първия професионален литературен критик и професор от катедра „Философия”.

3

Доц. Ангелова избра да не представя личностите, а книгите. „Днес представяме Кръга „Мисъл” чрез личната библиотека на проф. Боян Пенев”, подчерта доц. Ангелова и отбеляза, че книгите са уникални екземпляри с двойна комуникативна функция – те носят автографи, посвещения, благодарствени надписи. „Това са културните маркери, които ни позволяват да реконструираме отношенията дарител - получател, те маркират важни емоционални моменти от личността на притежателя, както и важни културни събития”, добави още тя. Благодарение на експонатите ще могат да бъдат реконструирани личните и професионални отношения на проф. Боян Пенев с кръга „Мисъл”.

1

Доц. Ангелова разказа, че през 1928 г. Дора Габе, изпълнявайки завещанието на проф. Боян Пенев, пише писмо до Академическия съвет и изразява желанието му библиотеката му да бъде дарена на Софийския университет. Това е най-богатото дарение за Университета до този момент. През 1986 г. библиотеката на проф. Пенев е преместена в Университетска библиотека, но книгите са били описани в отделен каталог по собствена система. Със създаването на електронния каталог библиотеката на проф. Пенев се описва и започва нейната дигитализацията, за да може този културен паметник да стане достояние на цялата културна общност.

111

В изложбата наред с книгите са предоставени ръкописните литографски лекции на д-р Кръстев, четени пред студентите от Софийския университет, както и първия екземпляр от първото издание на „Кървава песен”, което Пенчо Славейков подарява на Мара Белчева. След излизането на второто поправено издание, Мара Белчева собственоръчно нанася всички поправки върху този екземпляр. „Така тези книги се превръщат в безценни екземпляри, които ни говорят за събития и лица”, подчерта доц. Ангелова.

Тя разказа, как преглеждайки архива на библиотеката, се натъква на писмо, в което Пенчо Славейков също изразява желание да дари своята библиотека на университетската, но това не се случва. През 1937 г. библиотеката на Мара Белчева е предадена от брат ѝ ген. Атанасов на Университетската библиотека. В края на писмото пише, че желанието на Мара Белчева е нейната библиотека да бъде поставена между библиотеката на Боян Пенев и и тази на Пенчо Славейков.

112

„Това желание не беше изпълнено съвсем, но имаме възможност да предоставим на читателите библиотеките на Боян Пенев и на Мара Белчева, които съхраняваме и пазим”, отбеляза доц. Ангелова.

Деканът на Факултета по славянски филологии доц. д-р Бойко Пенчев представи личностите и Кръга „Мисъл”.

„Много е важно, когато имаме възможност да се докоснем до литературния бит на една литературна епоха, когато можем да усетим дъха на епохата от страниците на книгите, с надписите по тях и всичко онова, което ги заобикаля. Това е така с всички писатели през различните епохи, но важи с особена сила за авторите от Кръга „Мисъл”, подчерта доц. Пенчев.

114

Той отбеляза, че през този първи етап на модерността в българската литература се наблюдава една висока семиотизация на литературния бит и духовните усилия на творците от тази епоха намират израз не само в книгите, но и в телеграми, посвещения, записани разговори, спомени, дневници. Самият доц. Пенчев открива като студент Пенчо Славейков именно чрез неговите писма, а не чрез „Кървава песен”. Доц. Пенчев по-късно намира дневника на проф. Боян Пенев, който според него е много важно четиво, което може да помогне на студентите да разберат по-лесно литературата от началото на века, защото чрез дневника се виждат проблемите и нагласите, които трябва да бъдат разкодирани или не присъстват в произведенията.

„Чрез такива изложби имате възможност да откриете за себе си Кръга „Мисъл”, този интензивен духовен живот, който те водят в онази епоха. Тази изложба, освен че ви доближава до епохата, стимулира към научни открития. В нея всеки може да намери онова, което се е изплъзвало на литературните изследователи”, подчерта доц. Пенчев.

Той поздрави Университетската библиотека с изложбата, защото тя е събитие с голямо значение за научния живот на Софийския университет.

Broshura_2