Начало / Новини / Новини и събития / В Софийския университет започнаха традиционните Кирило-Методиевски четения

   
 В Софийския университет започнаха традиционните  Кирило-Методиевски четения

В Заседателна зала 1 на Ректората на Софийския университет за трийсет и втори път започнаха традиционните Кирило-Методиевски четения, организирани от Катедрата по кирилометодиевистика към Факултета по славянски филологии. Тази година Четенията са част от университетската програма, посветена на 1100-годишнината от кончината на патрона на Университета свети Климент Охридски.

Преди официалното откриване на конференцията проф. дфн Анна-Мария Тотоманова, ръководител на Катедра „Кирилометодиевистика“ призова участниците в конференцията да почетат с минута мълчание паметта на проф. Донка Петканова, основател и първи ръководител на катедрата.

4

Кирило-Методиевски четения бяха открити от проф. д-р Амелия Личева, зам.-декан на Факултета по славянски филологии, която заяви, че й е изключително приятно, че Катедрата по кирилометодиевистика наистина прави наука. „Четенията, които от години правите, са демонстрация на това как могат да се развиват идеи, как могат да се доказва конвертируемост на науката, как може да се обменят знания. Катедрата действително е едно от най-добрите лица на Факултета по славянски филологии и показва как всички ние трябва да работим. Защото ако не успяваме да обменяме това, което правим, няма как да продължим“, заяви още проф. Личева и пожела успех на форума.

2

В продължение на два дни в Кирило-Методиевските четения ще участват с доклади двайсет и девет учени от страната и чужбина, сред които и един от водещите слависти – почетният доктор на Софийския университет „Св. Климент Охридски” проф. Уилям Федер.

Ежегодните Кирило-Методиевски четения се провеждат в рамките на традиционните Майски дни на културата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Програма