Начало / Новини / Новини и събития / Университетските ботанически градини са партньор в проекта Big Picnic

   
Университетските ботанически градини са партньор в проекта Big Picnic

"Big picnic: големите въпроси - ангажиране на обществеността с научни изследвания и иновации в областта на продоволствената сигурност" е нов проект, финансиран от страна на Европейския съюз по програма Хоризонт 2020.

Университетските ботанически градини към Софийския университет „Св. Климент Охридски” се присъединяват към този съвсем нов проект, който се осъществява благодарение на международното партньорство на ботанически градини, университети, научни магазини, институт за изкуство, наука и технологии и една международна неправителствена организация. „Големи пикници” ще се проведат в 12 страни в Европа и в една в Африка – Уганда.

Като част от проекта Big Picnic обществеността в Европа и в Уганда е поканена да обедини учени, политици, представители на промишлеността, които да се учат един от друг и да споделят идеи за продоволствената сигурност - едно от най-неотложните предизвикателства пред планетата. Световното население предстои да се увеличи до 9 милиарда до 2050 г. Продоволствената сигурност се свързва с предизвикателството да се гарантира, че всички тези хора ще се хранят с достатъчно безопасна и питателна храна.

1

Координиран от базирания в Лондон Световен съвет на Ботаническите градини (BGCI), проектът Big Picnic ще работи с обществеността за отваряне на дебата за бъдещето на нашата храна. Проектът ще насърчи сътрудничеството и разговора за изграждане на общественото разбиране на проблемите на сигурността на храните и ще позволи възрастни и млади хора да изразяват своите възгледи към вземащите решения.

През следващите три години Big Picnic ще доведе науката и политиката до входната ви врата. Проектът ще работи с обществеността в Европа и Уганда с цел разработване на петнадесет пътуващи изложби - символично пакетирани кошници за пикник. Тези изложби ще предлагат информация, дейности и събития с възможности за участие, за да се разкаже смисъла на понятието „сигурност на храните” и да се поощрят хората да говорят. Това ще предостави отличен пример за това как организациите могат да дадат на обществото глас чрез съвместно творческо сътрудничество. Общностите също ще вземат участие в около 90 научни кафета - специални събития, предназначени да вдъхновяват дебат и да уловят общественото мнение. Чрез взаимодействия „очи в очи“ се очаква проектът да достигне до 8 000 души. Технологията, предизвикателствата за вкъщи и социалните медии ще разширят аудиторията на Big Picnic до 300 000 души.

2

Събраната информация ще бъде докладвана и обратно към политиците и учените, за да се насърчават научни изследвания и иновации.

Научните изследвания и иновации са ключова мярка за Европейския съюз в Програма Хоризонт 2020. Това е подход, който изследва това, което обществото иска и се нуждае по отношение на научните изследвания и иновациите, а бъдещите дейности да бъдат разработени така, че да включват становища от страна на обществеността за обществеността. Big Picnic ще осигури важен пример за това как да се приложи този нов подход в практиката. Предстои да бъдат включени т.нар Toolkit на ЕС - онлайн платформата за сътрудничество, която показва най-добри практики в научните изследвания и иновации.

Big Picnic е възможност за хората от цяла Европа и в Африка да се учат едни от други и да обменят идеи за продоволствената сигурност както и нови начини на работа. Целта на проекта е да продължи, като насърчи публичен дебат за промяна на политиката по сигурността на храните и за насърчаване на научните изследвания и иновации за бъдещата обществена ангажираност.