Начало / Новини / Новини и събития / Трето издание на конференцията за студенти, докторанти и преподаватели от катедра „Германистика и скандинавистика“

   
Трето издание на конференцията за студенти, докторанти и преподаватели от катедра „Германистика и скандинавистика“

На 30 ноември и 1 декември 2023 г. в зала 1 на Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се проведете третото и най-обхватно досега издание на годишната конференция за студенти, докторанти и преподаватели от катедра „Германистика и скандинавистика“.

В повече от 25 доклада бяха представени научни изследвания и разработки в областта на езикознанието, литературознанието, преводознанието, чуждоезиковото обучение, културната история на немскоезичните страни и Скандинавския север.

При откриването на конференцията доц. дфн Мария Ендрева, ръководител на катедра „Германистика и скандинавистика“, поздрави участниците за активността и разнообразието от теми на докладите, като отбеляза, че конференцията вече се е утвърдила не само като научен форум, но и като място за срещи и стимулиращи контакти между всички членове на катедрата.

20231130_140503

Част от преминалите през процедура на двойно анонимно рецензиране доклади ще бъдат публикувани в броя за 2024 г. на издаваното от катедрата онлайн научно списание „Германистика и скандинавистика“.

20231130_135525

Програмата на конференцията е достъпна на сайта на катедра „Германистика и скандинавистика“: https://germscand.fcml.uni-sofia.bg/

20231130_114825