Начало / Новини / Новини и събития / Трети университетски симпозиум „Социалната педагогика в ХХІ век“

   
Трети университетски симпозиум „Социалната педагогика в ХХІ век“

В Заседателна зала 1 в Ректората на Софийския университет се провежда Трети университетски симпозиум „Социалната педагогика в ХХІ век“. Академичният форум се организира от катедра „Социална педагогика и социално дело“ на Факултета по науки за образованието и изкуствата и е посветен на 135-та годишнина на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Форумът събира университетски преподаватели, докторанти, практикуващи специалисти, представители на неправителствени организации и други заинтересовани участници, които в рамките на два дни ще дискутират върху теоретичните измерения, академичните перспективи и практическите проекции на социалната педагогика и социалното дело в България и по света в светлината на глобалните и локалните предизвикателства на столетието.

1

На официалното откриване на научния форум доц. д-р Мая Чолакова поздрави присъстващите от името на ръководителя на Катедрата „Социална педагогика и социално дело“ и в качеството си на член на Организационния комитет на симпозиума. Тя припомни, че още от създаването си през 1996 г. катедрата заема лидерска позиция в концептуализирането на социалната педагогика в България. Тя задава модела, по който се ориентират останалите специалности в другите университети в страната, а това налага непрекъсната себерефлексия за осмисляне на традициите и нестихващ стремеж към проучване и очертаване на перспективите в развитието на социалната педагогика във всички нейни превъплъщения както у нас, така и по света.

8

Доц. Чолакова напомни, че настоящият симпозиум е посветен и на 135-годишнината на Алма матер и е основно събитие в рамките на едноименен научен проект, финансиран със средства на Фонд „Научни изследвания“ на Софийския университет за 2023 г.

Участниците и гостите на симпозиума бяха поздравени от заместник-ректора на университета доц. Анета Антонова. Тя поднесе поздравителен адрес от името на ректора проф. дфн Анастас Герджиков. В него той поздравява колегите си и подчертава, че най-добрият начин да се отбележи годишнина, свързана с образованието и науката, е да покажат развитието в областта на социалната педагогика, да обменят опит и да търсят решения по актуални въпроси и теми.

2

Педагогиката и в частност социалната педагогика е изключително важна за всяко общество. Защото възпитанието и грижата за хората, и особено за по-слабите, нуждаещи се от помощ, в неравностойно положение, независимо на каква възраст, са едни от основите, върху които стъпва истински развитото общество. И съм изключително щастлив, че Вашите възпитаници, скъпи колеги, израстват като отлични специалисти. А чрез научния форум днес Вие разширявате и развивате своята дейност, поставяте актуални теми в докладите си“, се казва още в поздравителния адрес.

7

Ректорът изразява увереността си, че този университетски симпозиум ще се превърне в дълголетна традиция, която ще има своето място в научното поле на социалната педагогика, а постигнатите резултати ще бъдат повод за гордост и основа за още по-успешно развитие.

3

Деканът на Факултета по науки за образованието и изкуствата проф. дпн Милен Замфиров изрази радостта си да поздрави своите колеги и подчерта, че в научния форум ще участват изявени специалисти като проф. Сапунджиева, проф. Николаева, проф. Бояджиева, доц. Пиронкова, гости от други университети.

5

Деканът пожела на колегите си тези симпозиуми да се развиват така, че да се поздравяват и след десетилетия. „Убеден съм, че това ще се случи, още повече, че познавам колегите си от Катедра „Социална педагогика и социално дело“, подчерта той.

6

Научният форум продължи с първата работна сесия „Теория и история на социалната педагогика и социалното дело - традиции, съвременност и перспективи“, в която първи лектор бе проф. дпн Клавдия Сапунджиева от Софийския университет с темата „Социално-театралният дискурс на личностната биография“.

4

В рамките на научното събитие бе представен и проектът „Компетентностен подход в обучението на студенти по Социална педагогика", финансиран в рамките на проект BG-RRP-2.004-0008-C01 "Софийски Университет - Маркер за Иновации и Технологичен Трансфер (SUMMIT, финансиран със съдействието на ЕС - Next Generation по Националния план за възстановяване и устойчивост). Проектът се изпълнява от изследователски екип с ръководител доц. д-р Мая Чолакова.

Програма и теми на симпозиума: тук .