Начало / Новини / Новини и събития / Тържествено бе открита новата сграда на Центъра за върхови постижения УНИТе

   
 Тържествено бе открита новата сграда на Центъра за върхови постижения УНИТе

На 22 декември 2023 г. се състоя тържествената церемония за откриване на новата сграда на Центъра за върхови постижения „Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-обществото“ (УНИТе) в Кампус „Лозенец“ на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“. Новият научно-изследователски комплекс е финансиран по проект BG05M2OP001-1.001-0004 УНИТе на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, приоритетна ос 1 - „Научни изследвания и технологично развитие“, в рамките на процедура BG05M2OP001-1.001 „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“.

На откриването присъстваха ректорът на Софийския университет проф. д-р Георги Вълчев, проф. Анастас Герджиков – ректор на Алма матер в периода 2015-2023 г., проф. дхн Георги Вайсилов, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Програма за образование“, заместник-министърът на образованието и науката проф. Генка Петрова-Ташкова, заместник-министърът на иновациите и растежа проф. Георги Ангелов, кметът на район Лозенец Константин Павлов, декани на факултети на Софийския университет, преподаватели, студенти и гости.

1

Събитието бе открито от проф. Ана Пройкова – директор „Наука“ на УНИТе, която приветства всички присъстващи и заяви, че новата сграда е символ на завършване на един дълъг процес по изграждане на научно-изследователска инфраструктура. Тя обърна внимание, че проектът УНИТе е уникален за държавата със създадената разпределена научна инфраструктура, чийто гръбнак, свързващ всички партньори, е научно-изследователската програма. Софийският университет „Св. Климент Охридски” – водеща организация; Техническият университет София; Русенският университет „Ангел Кънчев”; Университетът „Проф. д-р Асен Златаров” Бургас; Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” са партньори, защото имат много известна, силна и добре използвана научна експертиза в областта на информационните и комуникационните технологии, допълни проф. Пройкова. Тя акцентира и върху работата на хората, включени в проекта, както и на процеса по изграждане на научните лаборатории.

17

Проф. Пройкова обърна внимание на създадената отлична изследователска инфраструктура, като подчерта, че успоредно с изграждането на сградата учените са постигнали резултати – 531 научни съобщения, 831 цитирания, изнесени множество доклади на конференции. Тя говори за значението на Кампус „Лозенец“ и подчерта, че всички тези центрове без хората в тях нямат особена стойност.

7

Проф. Красен Стефанов представи етапите на развитие на проекта и отбеляза, че центърът е разположен сред трите водещи факултета на Софийския университет, но това не е само символ, а в проекта участват учени и от трите факултета и по този начин УНИТе е мост между учените и цели създаване на нова среда за извършване на висококачествени научни изследвания. Проф. Стефанов отбеляза, че с колегите му се опитват да разширят партньорските университети, които обхващат всички области в България и целят да създадат научни резултати, които да имат реално приложение в практиката, бизнеса и обществото. По отношение на сградата проф. Стефанов благодари на предишното и сегашното ръководството на Софийския университет, на ректорския съвет, на предишното и сегашното ръководство на Факултета по математика и информатика, които активно са помогнали във важни и трудни моменти, на архитектите, строителите, надзора и двамата инженери, които активно са участвали всеки ден в обсъждането и изграждането на сградата. Специални благодарности отправи и към проф. Вайсилов.

8

Ректорът на Софийския университет проф. Георги Вълчев отбеляза, че е щастлив от възможността в началото на своя мандат да присъства на тържествени церемонии за откриване на такива значими центрове. „21 век показва, че няма как да се развиваме като общество, ако не влезем в ерата на високите технологии, а това предполага модерна инфраструктура, споделени ресурси, добра апаратура за тези изследвания, което освен прибавената стойност за обществото, ще даде възможност да развиваме нашия научен капацитет, а оттук и да повишаваме качеството на обучение и на нашите студенти“, каза ректорът.

5

Той отбеляза, че ръководството на университета ще продължи да подкрепя центровете и изрази надежда през следващата година кампусът да придобие съвсем различен вид – модерен европейски кампус, където и преподаватели, и студенти да се чувстват уютно и в своя дом. Благодари на целия екип на проекта, на Факултета по математика и информатика, на всички проектанти и строители.

9

Проф. дфн Анастас Герджиков посочи, че последните дни са били много вълнуващи с откриването на трите центъра в един и същи кампус, които са само част от това, което е успял да направи Софийският университет с помощта на другите университети и институтите на БАН. Софийският университет участва в три центъра за върхови постижения, в шест центъра за компетентност, към това се прибавя и Институтът INSAIT, като в голяма част от тези центрове университетът е водеща организация. Той посочи, че е било трудно да се построят сградите, но още по-трудно е било да се намерят хората, които да правят истинска наука и да развиват науката и иновациите напред. В заключение проф. Анастас Герджиков благодари на проф. Красен Стефанов за положените усилия и пожела успех на центъра.

10

В своето приветствие заместник-министърът на иновациите и растежа проф. Георги Ангелов заяви, че вече имаме основата, върху която да градим – тези проекти са нещо повече от стандартен проект. Те са крайъгълни камъни, които ще подплатят бъдещото развитие на страната ни в иновациите.

11

Заместник-министърът на образованието и науката проф. Генка Петрова-Ташкова също отправи поздрав и заяви, че предстои тук да се възпитат бъдещите поколения учени, да им се предаде цялото знание и изрази увереността си, че това ще се случи. Тя благодари за положените усилия и за постиженията до момента и пожела на всички на добър час.

12

Проф. дхн Георги Вайсилов, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Програма за образование“, заяви, че днешното събитие е много съществено, тъй като е последното от серията събития за откриване на нови сгради, заключителни конференции, финансирани по оперативната програмата „Наука и образование за интелигентен растеж“. Той говори за бъдещите планове за разширяване на научната дейност в страната ни и за привличането на млади хора и повече учени, което е един от акцентите на дейността на центровете. Проф. Вайсилов поздрави екипа на проекта и ръководството на Софийския университет за свършената работа.

14

От името на колегията на Факултета по математика и информатика при Софийския университет деканът на факултета проф. Мая Стоянова изказва своите най-сърдечни поздравления към ръководителя на проект ЦВП УНИТе проф. Красен Стефанов и към целия екип за огромния труд, за положените усилия и многото преодолени трудности през последните години. „След откриването през последния месец първо на сградата на Института „Големи данни в полза на интелигентно общество“ ( GATE), след това на научноизследователския комплекс „Лозенец“, обединяващ дейността на учените от Факултета по химия и фармация и Физическия факултет, вчера на сградата на Центъра за компетентност "Clean&Circle" , днес в сградата на ЦВП УНИТе – научно-изследователски комплекс, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, сме свидетели на поредното доказателство за лидерството на Софийския университет в развитието на науката и иновациите, и в частност на информатиката и информационните и комуникационни технологии“, подчерта проф. Стоянова. Тя обърна внимание, че информатиката и информационните технологии са от основните предмети на обучението и научната дейност на Факултета по математика и информатика, а и по-голямата част от екипа на проект УНИТе от страна на Софийския университет са колеги от факултета, то естествено е вълнението и гордостта на академичния състав на ФМИ днес от факта, че в непосредствена близост до факултета се изгради научно-изследователски комплекс.

4

Проф. Стоянова изрази увереността си, че в много кратки срокове той ще придобие своя пълен облик на модерна работна среда, отговаряща на изискванията за високо ниво на научните изследвания в тази приоритетна област на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Република България.

В обособени и оборудвани с най-иновативните техника и софтуери лаборатории и конферентни зали, ще се създаде среда и подпомага реализирането на целите на научните работни пакети, ръководени от екипа на СУ: „Софтуерни услуги за Big Data“, „Иновативни математични методи и модели в дигиталния свят“ и „Big Data в природните науки“, каза още проф. Стоянова и акцентира, че всичко това е постигнато в резултат и на доброто сътрудничество на Софийския университет, като водеща организация, с останалите четири университета - партньори по проекта. Накрая тя пожела успех на всички и светли Рождествени и новогодишни празници.

15

Деканът на Факултета по химия и фармация проф. д-р Анела Иванова отправи поздрав от името на природните факултети в Софийския университет и пожела успех на всички.

16

В приветствието си кметът на район „Лозенец“ Константин Павлов не скри вълнението си и заяви, че ще си спомня винаги края на 2023 г., когато са открити новите центрове на територията на „Лозенец“. Той обърна внимание, че тези нови хубави сгради са изключителна придобивка, както и това, че тук ще може да се прави съвременна наука и изрази готовността си да помага с каквото може.

18

Церемонията продължи с разрязване на лента пред сградата на УНИТе.

Новият комплекс на Софийския университет предлага модерна среда за научно-изследователска дейност в лаборатории за „Отворени данни“, „Интернет на нещата в интелигентните градове“ и „Data Science“, конферентни зали, зали за видеоконферентни разговори, иновационни форуми и др. Триетажната сграда със сутерен е с обща застроена площ от почти 4000 кв. м. Тя е разположена в Кампус „Лозенец“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, на юг от Факултета по математика и информатика (ФМИ). Строително-монтажните дейности са изпълнени от „Никмар кънстракшън“ ЕООД. Сградата е проектирана от Екса АД.

3

Целта на проекта УНИТе е изграждане и развитие на Център за върхови постижения от тип разпределена изследователска инфраструктура, отговаряща на изискванията за високо ниво на научните изследвания в приоритетната област „Информатика и Информационни и комуникационни технологии (ИКТ)” на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Република България.

Университетите - партньори са академични центрове с дългогодишна история и значими научни постижения в направление „Информатика и ИКТ“. Усилията им са насочени към подобряване на възможностите на изследователите и специалистите от различни географски райони в България да сътрудничат помежду си и с партньори от Европа и целия свят.

За целите на научната програма на проекта УНИТе са изградени пет научно-изследователски комплекса: Новият научно-изследователски комплекс на Софийския университет разполага с лаборатории за „Отворени данни и услуги с тях за гражданите“, „Интернет на нещата“ и „Data Science“, конферентни зали, стаи за видеоконферентни разговори, иновационни форуми и др. и подпомага реализирането на целите на научните работни пакети, ръководени от екипа на СУ: „Софтуерни услуги за Big Data“, „Иновативни математични методи и модели в дигиталния свят“ и „Big Data в природните науки“. Другият комплекс е Центърът за дигитални технологии в ТУ-София е разположен на площ от над 2500 кв.м и в него са изградени 14 лаборатории със специализирано оборудване, лекционна зала със 140 места, библиотека и кабинети за преподаватели и изследователи. Научната апаратура на центъра подпомага изследователите в научните работни пакети: „Интелигентни Кибер Физични Системи“, „Интелигентни и устойчиви градове“ и „Фабрики на бъдещето“.

Третият е новата научноизследователска база на Русенския университет разполага с най-модерна техника в 5 специализирани лаборатории за сериозни игри и симулации, дигитализация и 3D сканиране, 3D проектиране и моделиране, 3D прототипиране и репликиране на обекти, и за смесена реалност.

В научно-изследователския комплекс на Университета „Проф. Асен Златаров“ в Бургас са оборудвани три лаборатории – по хетерогенни системи и реално време, по прототипиране и верификация и по изкуствен интелект.

Научно-изследователският лабораторен комплекс УНИТe на Шуменския университет “Епископ К. Преславски” разполага с 3-D принтер и 3 мониторингови станции за качеството на въздуха, както и център за данни.

В новата инфраструктура на УНИТе са привлечени много нови изследователи и докторанти, които извършват научни изследвания с екипите на партньорите от УНИТе, както и други изследователи и научни групи в партньорските университети.

Репортаж на Телевизия "Алма Матер":