Начало / Новини / Новини и събития / Стопанският факултет и Физическият факултет на Софийския университет посрещнаха финална Акредитационна мисия на МААЕ

   
Стопанският факултет и Физическият факултет на Софийския университет посрещнаха финална Акредитационна мисия на МААЕ

В седмицата 5 – 9 февруари 2024 г. Стопанският факултет и Физическият факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ посрещнаха финалната акредитационна мисия на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ – IAEA) във връзка с новосъздадената магистърска програма на английски език “Nuclear Technologies, Management, and Innovations”. За новата програма, която стартира официално на 25 март т.г., вече подадоха документи 21 кандидати.

Мисията в София отново бе ръководена от д-р Джон Робъртс и в нея участваха представители на акредитирани от МААЕ програми – проф. д-р Атила Ашоди (Budapest University of Technology and Economics) и проф. д-р Радек Шкода (University of West Bohemia in Pilsen).

От страна на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ координатори на срещите бяха доц. д-р Пламен Петков (съ-директор на програмата от Физическия факултет), както и деканите на двата факултета – проф. д.фз.н. Георги Райновски (Физически факултет) и доц. д-р Атанас Георгиев (Стопански факултет), заместник-декани и водещи преподаватели по дисциплини от новата програма.

1-101

Визитата започна с представяне на резултатите от работата на екипа от Стопанския факултет и Физическия факултет във връзка с препоръките, получени при първото посещение през март 2023 г. Тогава бяха проведени срещи не само с представители на Университета, но и в Агенцията по ядрено регулиране (АЯР). Първата и сегашната, финална, мисия имаха за цел да оценят готовността на Софийския университет да получи акредитация от т.нар. Международната академия по мениджмънт (INMA) на МААЕ с новата си магистърска програма „Ядрени технологии, мениджмънт и иновации“.

1-102

В рамките на седмицата бяха проведени срещи в Стопанския факултет и във Физическия факултет, на които бяха представени елементи от програмата, процесите по нейното управление, както и бъдещите планове за развитие.

Очаква се официалното решение за акредитацията да бъде финализирано през пролетта на 2024 г.

1-100

Магистърската програма “Nuclear Technologies, Management, and Innovations” е в професионално направление 3.7 Администрация и управление и е създадена съвместно от Стопанския факултет и Физическия факултет. Тя е с продължителност четири семестъра и е изцяло на английски език. Дисциплините в програмата ще се водят от щатни преподаватели в Софийския университет, от хонорувани преподаватели от практиката, както и от гост-лектори от чуждестранни и български научни организации, институции и компании.